Tips & trucs deel 17

Tips en trucs deel 17 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTassyst

Omdat NEXTassyst een zeer uitgebreid pakket is, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTassyst nog veel slimmigheden die veel kantoren nog niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in onze tips & trucs artikelen handige tips & trucs. In editie zeventien tips over:

 • Factureren met iDeal betaallink
 • Agenda loskoppelen
 • NEXTportal: meerdere bijlage tegelijk opslaan door middel van rechtermuisknop
 • Controlerapporten
 • Backoffice medewerker/vestiging


Factureren met iDeal betaallink
Uit onderzoek, in opdracht van MKB Belangen, blijkt dat de inzet van iDEAL betaalmogelijkheden ervoor zorgt dat klanten veel eerder overgaan tot het voldoen van de facturen dan wanneer een factuur zonder iDEAL betaallink wordt verzonden.

Van particuliere klanten betaalt bijna 40% de factuur nog dezelfde dag en voor klanten uit het MKB segment betreft dit bijna 25%. Ter vergelijking: van facturen die geen iDEAL betaallink bevatten, wordt nog geen 5% binnen één dag betaald.

Mogelijkheden NEXTassyst
Met NEXTassyst kunt u uw digitale facturen sturen inclusief iDEAL link en zo profiteren van snellere betaling. De link wordt toegevoegd aan de factuur en bevat direct het juiste bedrag en het debiteur- factuurnummer. Dit zorgt ervoor dat de ontvanger niets handmatig in hoeft te voeren, wat fouten voorkomt, en de ontvangst altijd correct geboekt wordt.

Ook profiteren van deze functie?
Wilt u ook gebruiken maken van het versturen van digitale facturen inclusief iDEAL link? Wij helpen u graag om NEXTassyst hiervoor in te richten. Neem direct contact op met een van onze consultants en profiteer ook van deze iDEAL mogelijkheid.

Agenda loskoppelen
In principe is alles in NEXTassyst te bedienen vanuit één scherm. U kunt dus niet meerdere schermen van NEXTassyst naast elkaar openen. Er zijn echter een paar uitzonderingen waaronder de agenda. Als u in de agenda onder de opties klikt op het meest rechter icoontje (met het plusje), dan kunt u de agenda loskoppelen van uw NEXTassyst scherm (in een apart venster).

 

Met deze functie kunt u de agenda op hetzelfde scherm als waar NEXTassyst geactiveerd is, minimaliseren of bij gebruik van meerdere beeldschermen de agenda op een ander beeldscherm plaatsen. De agenda wordt om de paar minuten ververst (wat u zelf instelt) dus u kunt de agenda de hele dag open laten staan.

NEXTportal: meerdere bijlage tegelijk opslaan door middel van rechtermuisknop
Op uw homescherm vindt u onder ‘Dossier online’ alle berichtenverkeer van dossiers die zijn gepubliceerd in de NEXTportal. Onder het kopje ‘inkomende berichten’ worden alle berichten getoond die een cliënt verstuurd heeft vanuit de NEXTportal. De inhoud van een bericht wordt onderin het scherm weergegeven.

Indien een bericht bijlage(n) bevat dan zal aan de begin van de regel een paperclip zichtbaar zijn. Door te klikken op de paperclip, rechtermuis op het bericht of rechts onderin bij “bijlagen opslaan”, kunt u direct één of meerdere documenten tegelijk opslaan en eventueel ook direct de bestandsnaam wijzigen. De keuze wordt eerst getoond of de documenten op dossier- of relatieniveau opgeslagen moet worden.

Controlerapporten
Binnen NEXTassyst zijn er rapporten beschikbaar die nuttig zijn om te controleren alvorens u gaat beginnen met de facturatie. Deze rapporten kunnen u helpen om efficiënter uw OHW (onderhanden werk) te factureren.

U kunt onder andere gebruik maken van de volgende rapporten:

 1. Dossiers zonder debiteur (Dossiers > Lijst > Afdrukken)
 2. Verschotten inkoop per dossier, niet in declaratie opgenomen (Nota’s > Afdrukken)

 

Binnen de NEXTcontroller zijn er nog andere rapporten die nuttig kunnen zijn ten behoeve van de facturatie. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met onze specialisten.

Backoffice medewerker/vestiging
NEXTassyst biedt u als kantoor de mogelijkheid om personen of een vestiging aan te merken als backoffice.

Personen als ‘backoffice’ aanmerken
U kunt onder privileges in P&O een medewerker aanmerken als ‘backoffice’. Deze functie kan worden gebruikt als u samenwerkt met backoffice organisaties zoals de Nationale Notaris. Als de medewerker is aangemerkt als ‘backoffice’, dan wordt ervoor gezorgd dat die medewerker alleen die dossiers kan zien waar hij/zij als behandelaar aan is gekoppeld. De overige dossiers en gerelateerde zaken (repertorium enzovoorts) worden dan niet getoond.

Vestiging aanmerken als ‘backoffice vestiging’.
In NEXTassyst kunt u werken met meerdere vestigingen. NEXTassyst biedt de mogelijkheid om een hele vestiging aan te merken als ‘backoffice’. Het principe is hetzelfde als bij het aanmerken van een medewerker als backoffice.

Alle medewerkers die gekoppeld zijn aan deze ‘backoffice vestiging’ kunnen alleen de dossiers zien die horen bij deze vestiging. Alle zaken die aan de andere vestiging(en) is/zijn gekoppeld zijn voor deze medewerkers niet zichtbaar.

Tips&Trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide Tips&Trucs training

Tips & trucs deel 16

Tips en trucs deel 16 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTassyst

Omdat NEXTassyst een zeer uitgebreid pakket is, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTassyst nog veel slimmigheden die veel kantoren nog niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in onze tips & trucs artikelen handige tips & trucs. In editie zestien tips over:

 

 • Zelf volgorde partijen instellen
 • F11 en F12
 • Home – CTR
 • Vertrouwelijk dossier
 • Partij – rechtermuisknop

 

Zelf volgorde partijen instellen
In NEXTassyst kunt u zelf de volgorde van partijen bepalen die aan een dossier zijn gekoppeld. Van de standaard volgorde kan afgeweken worden door in het dossier met de rechtermuisknop op de desbetreffende relatie te klikken. Er wordt een extra kolom getoond waar u vervolgens zelf de volgorde kunt bepalen.

De volgorde zoals vermeld in NEXTassyst, is de volgorde in de (KIK) akte zowel bij het automatisch plaatsen van de comparitie als door middel van een Selecteer-opdracht.

F11 en F12
Alhoewel de sneltoetsen F11 en F12 al heel lang in NEXTassyst zitten, worden ze nog lang niet door iedereen gebruikt. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Met behulp van F11 kunt u in NEXTassyst, snel zoeken naar een dossier. Hetzelfde geldt voor F12 voor het zoeken naar een relatie.

Naast deze twee sneltoetsen kent NEXTassyst nog meer handige sneltoetsen. Als u op ‘navigatie’ (button bovenaan in NEXTassyst) klikt, ziet u welke andere sneltoetsen u in NEXTassyst kunt gebruiken.

Home – CTR
Op de homepagina van NEXTassyst vindt u het tabblad CTR. Dit tabblad biedt een overzicht van alle CTR en CLTR gerelateerde zaken die u binnen NEXTassyst heeft gedaan. U kunt de status zien van aangevraagde CTR inlichtingen verzoeken. Deze worden door NEXTassyst één keer per uur opgehaald en automatisch opgeslagen in de cliëntkaart onder digitaal.

Daarnaast ziet u hier ook een overzicht van de CTR/CLTR opgave die nog niet verstuurd zijn naar het CTR/CLTR. Normaliter wordt de opgave voor het CTR/CLTR automatisch verstuurd, tegelijk met het versturen van de repertoriumregel. Als dit niet is gebeurd, dan kunt u dit alsnog in één keer versturen via dit overzicht.

Indien er niet verstuurde opgaven zijn, dan zal bij het opstarten van NEXTassyst automatisch dit tabblad worden geactiveerd bij de personen met de privilege “notaris”, “waarnemer” en/of “repertorium”.

Vertrouwelijk dossier
Met behulp van de functie ‘vertrouwelijk dossier’ kunt u een dossier in NEXTassyst alleen toegankelijk maken voor een bepaalde groep mensen of medewerkers. Dit is met name bedoeld voor dossiers waarin vertrouwelijke informatie staat die niet voor iedereen toegankelijk mag zijn.

Het instellen van een dossier als vertrouwelijk dossier, doet u vanuit het desbetreffende dossier. U klikt op ‘extra’ en vervolgens op ‘instellen vertrouwelijk dossier’.

In het pop-up scherm kunt u dit dossier instellen als vertrouwelijk dossier en vervolgens aangeven welke medewerkers (of welke groep medewerkers) toegang moet krijgen tot dit dossier. Deze groep/medewerker wordt vervolgens geautoriseerd. Deze autorisatie kan op een later tijdstip altijd worden aangepast c.q. ingetrokken.

Medewerkers die geen toegang hebben tot dit vertrouwelijke dossier kunnen dit dossier niet vinden in NEXTassyst. De notaris heeft altijd toegang tot alle dossiers (dus ook de dossiers die zijn aangemerkt als vertrouwelijk).

Mocht u bovenstaande optie niet hebben, vraag dan aan degene met beheersrechten om de optie aan te zetten (Beheer | Systeem | tabblad Algemeen)

 

 

 

 

Partij – rechtermuisknop
Als u in het partij overzicht van een dossier met de rechtermuisknop klikt op de betreffende gekoppelde relatie, dan heeft u een aantal snel keuzes. U kunt de relatie dupliceren, ontkoppelen en direct een brief voor hem of haar aanmaken. Ook kunt u vanuit dit snel menu de comparitie invoegen in uw Word document. Tot slot ziet u hier ook de onder 1 beschreven mogelijkheid om zelf de volgorde van de partijen in te stellen.

Tips&Trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide Tips&Trucs training.

Tips & trucs 12

Tips en trucs deel 12 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTmatters

NEXTmatters is een uitgebreid pakket met verschillende mogelijkheden. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden in het pakket. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTmatters nog slimmigheden die veel kantoren niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in deze artikelen handige tips & trucs.

In deze editie tips over:
1.  Betaaltermijn instellen per debiteur;
2.  Verschillende soorten urenspecificaties;
3.  Recente dossiers, relaties en documenten;
4.  Eenvoudig navigeren naar uw relatie via Google Maps integratie.

1.Betaaltermijn instellen per debiteur
Vanuit uw boekhouding hanteert u in de meeste gevallen één standaard betaaltermijn voor vrijwel al uw debiteuren. Het kan echter zo zijn dat er met sommige cliënten een alternatieve betaaltermijn wordt afgesproken. Deze alternatieve betaaltermijn kan tijdens het aanmaken van de declaratie worden aangepast. Echter is deze dan enkel op die declaratie van toepassing, wat inhoudt dat u in de toekomst bij een volgende declaratie, hier wederom aan moet denken.

Om dit te vereenvoudigen is sinds de laatste update van NEXTmatters een extra optie toegevoegd waarbij de betaaltermijn per relatie kan worden vastgelegd. Deze betaaltermijn legt u vast onder Relaties > Financieel. Hier kunt u, door middel van een keuzelijst, de gewenste betaaltermijn selecteren. Deze keuzelijst wordt gevuld met de binnen AFAS aanwezige termijnen.

De door u gekozen betaaltermijn wordt vervolgens direct naar de debiteur in AFAS verzonden, zodat de data in beide systemen met elkaar overeenkomen. Ook wordt de gekozen betaaltermijn afgedrukt op uw declaraties die naar de klant verzonden worden (indien u deze nu ook al hier afdrukt).

2. Verschillende soorten urenspecificaties
Binnen uw declaratiemodel is een standaard opmaak voor de urenspecificatie ingericht. Het kan echter zo zijn dat voor specifieke debiteuren er afgeweken dient te worden van de standaard opmaak van de urenspecificatie, daarom biedt NEXTmatters de mogelijkheid om tijdens het afdrukken van de declaratie een alternatieve specificatie te kiezen.

Naast de standaard specificatie bieden wij u de mogelijkheid om de gedeclareerde uren gegroepeerd per medewerker of gecomprimeerd per medewerker af te drukken.

Wilt u hier gebruik van maken? Dan kan het zijn dat hiervoor een noodzakelijke aanpassing in uw declaratiemodel doorgevoerd dient te worden. U kunt hierover contact met ons opnemen via servicedesk@nextlegal.nl.

3.Recente dossiers, relaties en documenten
Binnen NEXTmatters is aan de rechterkant van uw scherm een “blauwe verticale balk” gepositioneerd. Wanneer daar op het “Timer-knopje” geklikt wordt (zie rode pijl), dan zal de NEXTmatters side-bar worden geopend. In deze side-bar zijn mogelijkheden aanwezig voor het activeren van timers, maar ook voor het snel navigeren naar recente dossiers, relaties en documenten die u geopend heeft gehad.

4.Eenvoudig navigeren naar uw relatie via Google Maps integratie
Binnen NEXTmatters heeft u op uw relatiekaart vast en zeker het bezoekadres van uw relatie geregistreerd staan. Door onze standaard Google Maps integratie, kunt u eenvoudig het adres van uw relatie naar uw mobiele telefoon sturen, om zo direct de navigatie naar het gekozen adres te starten.

U doet dit door naast het adres van uw relatie op het “Maps-icoon” te klikken. In uw internetbrowser zal dit adres vervolgens gevisualiseerd worden via de Google Maps website. Vanuit hier kunt u vervolgens dit adres naar uw mobiele telefoon sturen om de navigatie naar dit adres te starten.

Tips & trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem dan contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide tips & trucs training.

Tips & trucs 15

Tips en trucs deel 15 –NEXTassyst ECH editie!

Omdat NEXTassyst een zeer uitgebreid pakket is, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTassyst nog veel slimmigheden die veel kantoren nog niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. In deze speciale editie van de tips&trucs serie aandacht voor ECH.

Hoe kunt u binnen NEXTassyst hier slimmer en sneller mee werken? Met deze zes tips werkt u voortaan gemakkelijk en efficiënter met ECH:

 • ECH overzicht
 • Regel met tandwieltje onder de notariele stukken
 • Aegon invulinstructie
 • ECH relatie
 • Gestopte afloszaak
 • Bedragen sluitnota

 

1. ECH overzicht
Wist u dat…de gegevens van een ECH zaak (opnieuw) geïmporteerd kunnen worden in het dossier?

Bijvoorbeeld als de gegevens gedurende het proces veranderen. Dit kan door te klikken op “ECH overzicht”. Het pop-up scherm bestaat uit divers tabbladen. Om de actuele gegevens over te nemen klikt u op “overnemen”. De gegevens in NEXTassyst worden bijgewerkt. Tevens kan dit gebruikt worden om bij de Rabobank ervoor te zorgen dat de definitieve passeeropdracht ingelezen wordt in NEXTassyst.

2.Regel met tandwieltje onder de notariele stukken
Wist u dat…bij het koppelen van een passeerzaak altijd een “akte” wordt klaargezet onder de notariële stukken?

Wanneer een passeerzaak gekoppeld wordt aan een dossier, wordt er ook een regel klaargezet onder de notariële stukken. Deze regel is gekoppeld aan de passeerzaak. Door te klikken op het tandwieltje aan het begin van de regel, wordt u geleid naar de gebruikelijke modellenmap van de hypotheken. U kunt u model selecteren, bestandsnaam en type invullen. U kunt nu de akte maken.

Als de akte gemaakt is, dan verandert het tandwiel in een Word icoon. Als de akte gepasseerd is, ingeschreven in het repertorium, BVI gegevens werkt en akte afschrift is verstuurd naar het CDR, dan is het een kwestie van de gegevens controleren en de bewaardersverklaring versturen. De zaak wordt dan gesloten.

En wist u ook dat wanneer u onverhoopt niet het tandwiel bestand heeft gebruikt, u dan toch de los gemaakte akte kan koppelen aan de ECH zaak? Ga hiervoor naar het dossier | algemeen | tabblad ECH | klik onder de opties op “Koppel akte”. Kies voor “Zoek”, klik de hypotheekakte aan | kies voor “Opslaan”. De akte is vervolgens gekoppeld aan de ECH zaak en vanaf dit punt gelden de stappen weer zoals hierboven beschreven voor het versturen van de bewaardersverklaring.

3.Aegon invulinstructie
Wist u dat…de meegezonden invulinstructie van Aegon afgestemd is op het hypotheekmodel van Aegon?

Indien het hiervoor vermelde tandwiel-bestand gebruikt wordt, worden vanuit NEXTassyst de rubrieken automatisch al ingevuld. Er worden dus veel minder vragen gesteld. Wat betekent dat de akte sneller klaar is.

4.ECH relatie
Wist u dat…een bank aangewezen kan worden als “ECH bank”?

Bij het koppelen van een nieuwe passeerzaak, krijgt u een overzicht van de hypotheeknemers en hypotheekgevers.

Bij banken met meerdere relatiekaarten (Nationale-Nederlanden, Rabobank enzovoorts) komt het vaak voor dat net de verkeerde kaart wordt gekoppeld en dient u deze weer te corrigeren. In de relatiekaart welke u wilt gebruiken voor passeerzaken kunt u in de kaart invullen in het veld “ECH relatie” de koppeling vastleggen. In het vervolg zal bij het koppelen deze kaart gebruikt worden.

5.Gestopte afloszaak
Wist u dat…een gestopte afloszaak niet gekoppeld kan worden aan een royementsakte?

Er is immers geen akkoord van de bank ontvangen. U kunt de zaak kopiëren om op papier verder te gaan door op het eind van de regel te klikken op de dubbele icoontje (waar normaal een kruis staat voor verwijderen). Er wordt gevraagd of u een kopie wilt maken van de volmacht. Indien ja geantwoord wordt, zal de volledige volmacht gekopieerd worden. Deze volmacht kan vervolgens (bij akkoord) gekoppeld worden aan de royementsakte.

6.Bedragen sluitnota
Wist u dat… u in de nota van afrekening de bedragen welke vermeld staan in de sluitnota kunt overnemen?

Klik in de desbetreffende set waar u de regel wilt toevoegen, op het groene plusje om een regel toe te voegen. Betreft het een dossier met een passeerzaak, dan kunt u ook kiezen voor “sluitnota” en de regel(s) aanvinken. De bedragen zullen altijd als negatieve bedragen worden ingevoegd. Eventueel kunt u het min teken bij een regel verwijderen indien het een positief bedrag betreft.

Tips&Trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide Tips&Trucs training.

Tips & trucs 14

Tips&trucs deel 14 – Dat wat u nog niet wist over NEXTassyst de Corona editie

Ook notariskantoren nemen maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Eén van deze voorzorgsmaatregelen is het zorgen voor een kleinere bezetting op kantoor en dus werken de meeste medewerkers vanuit huis. Thuiswerken dwingt tot een andere aanpak van werkprocessen. NEXTassyst kan u hierbij goed assisteren. In deel veertien van onze tips&trucs serie vindt u tips die met name ook handig zijn voor de thuiswerkers onder ons:

1.    Link document kopiëren/verzenden;
2.   Vandaag / Recent ingezien;
3.   Recent documenten/e-mails;
4.   Rechtstreeks naar repertoriumregel;
5.   NEXTcall

1.  Link document kopiëren/verzenden
In het kader van het vier ogen principe laat de medewerker zijn opgestelde document nakijken door de notaris. Het document wordt uitgeprint op het bureau van de notaris gelegd en die geeft met pen zijn opmerkingen aan. Vanuit NEXTassyst kunt u rechtstreeks een link naar uw gemaakte document versturen naar de notaris. Dit doet u door het document te selecteren en te klikken op Meer opties of u gebruikt de rechtermuisknop en klikt op het document. Kies vervolgens voor Link Kopiëren of Link Verzenden.

Het verschil is dat bij Link Verzenden meteen Outlook wordt geopend met de betreffende link naar dat document. Daarnaast wordt het onderwerp van de e-mail gevuld met de dossieromschrijving. Met Link Kopiëren kunt u op een andere manier de locatie van het document delen. Bijvoorbeeld via Teams. De ontvanger van de link hoeft alleen maar daarop te klikken en het specifieke document in dat dossier wordt geopend.

Deze acties zijn ook met behulp van sneltoetsen te realiseren. U kunt de sneltoetsen herkennen aan de onderstreping van de letters.

2. Recent / Vandaag
U heeft wellicht niet de meest ideale thuiswerkplek, maar uw dossiers lopen gewoon door. Hoe voorkomt u dat u het overzicht verliest?

In Tips en trucs deel 12 heeft u al gelezen over het bestaan van Home | Historie. In het verlengde daarvan is deze functie waarmee u uw recent bezochte dossiers eenvoudig terug kunt vinden.

U zoekt een dossier via de werkbalk zoek of sneltoets F11. In dat zoekscherm kunt u met één druk op de knop kiezen voor Recent of Vandaag. Bij Recent genereert u een lijst met de door u gewijzigde dossiers in de afgelopen 30 dagen. Bij Vandaag vindt u de dossiers die vandaag geraadpleegd zijn.

3. Recent documenten/e-mails
De door u recent geopende documenten kunt u eveneens gemakkelijk terugvinden. Rechts bovenin NEXTassyst, naast de bladerfunctie, treft u de knop Zoeken documenten. U kunt nu gemakkelijk via de knop Recent in de werkbalk een lijst genereren met de door u recent geopende documenten. Uiteraard kunt u deze documenten meteen openen of een preview daarvan inzien. Daarnaast kunt u ook uw recent opgeslagen e-mails terugvinden.

4. Rechtstreeks naar repertoriumregel
NEXTassyst zit vol (ver)korte routes om uw doel te bereiken. Wanneer in een dossier een akte is ingeschreven in het repertorium dan is dat repertoriumnummer zichtbaar in het veld Rep. nr. bij dat document.

Wist u dat u vanuit dat document rechtstreeks naar de betreffende repertoriumregel kunt gaan? Klik maar eens op het nummer. Handig voor als u bijvoorbeeld nog een ‘BVI’ bij die repertoriumregel wilt toevoegen!

5. NEXTcall
Het administreren van telefoongesprekken kan een tijdrovende klus zijn. Een relatie of cliënt opzoeken en de tijd bijhouden, is niet iets waar u graag mee bezig bent gedurende de dag. De NEXTcall module kan u hierbij assisteren. Al uw inkomende en uitgaande gesprekken zijn zichtbaar inclusief met welke relatie u heeft gesproken. Daarnaast wordt ook het telefoonnummer (intern en extern) en de tijdsduur van het gesprek getoond.

Vanuit Uren | Communicatie kunt u eenvoudig deze telefoongesprekken verwerken in het tijdschrijven. De telefoniekoppeling correspondeert dan ook met de relatiekaarten van NEXTassyst. Wanneer een relatie inclusief telefoonnummer bekend is dan wordt diegene zichtbaar wanneer hij telefonisch contact opneemt.

Deze optie zit niet standaard in NEXTassyst, maar hier kunt u als kantoor voor kiezen. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze collega Boi (06-4483039 | boithomasse@NEXTlegal.nl).

Tips&Trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide Tips&Trucs training. Deze kan ook prima online via Zoom of Teams gegeven worden en biedt een ideale mogelijkheid om in deze tijd de werkprocessen verder te optimaliseren!

Tips & trucs 11

Tips en trucs deel 11 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTmatters

NEXTmatters is een uitgebreid pakket met verschillende mogelijkheden. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden in het pakket. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTmatters nog slimmigheden die veel kantoren niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in deze artikelen handige tips & trucs.

In deze editie tips over:
1.    Sorteren partijen;
2.    Openen declaratie vanuit urenregel;
3.    Kopiëren en verplaatsen van meerdere documenten;
4.    Aanmaken nieuwe medewerker;
5.    Vernieuwde helppagina en documentatie.

1. Sorteren partijen
In het scherm ‘Partijen’ van een dossier worden alle aan het dossier gekoppelde relaties getoond. B.v. de client en wederpartij. In sommige dossiers kan de lijst met partijen erg lang zijn, b.v. in faillissementsdossiers. Daarom kan het handig zijn om een bepaalde sortering toe te passen om de juiste partij snel te vinden. Dit kan via de knop die rechtsboven in het scherm te vinden. Onder deze knop zijn diverse sorteringen te selecteren, b.v. op client naam of clientnummer.

2. Openen declaratie vanuit urenregel
In het scherm ‘Urenregistratie’ van een dossier worden alle uren getoond die voor dit dossier geschreven zijn. Iedere urenregel bevat ook een informatieknop: ‘I’. Door op deze knop met de linker muistoets klikken, wordt de tariefopbouw van de urenregel getoond. Het is echter ook mogelijk om met de rechter muistoets op de ‘I’ knop te klikken van een gedeclareerde urenregel (groene kleur). Vervolgens wordt zichtbaar op welke declaratie de urenregel is meegenomen en is het mogelijk om deze declaratie direct te openen.

3. Kopiëren of verplaatsen meerdere documenten
Soms kan het nodig zijn om documenten te kopiëren of te verplaatsen van het ene dossier naar een ander dossier.

In het scherm ‘Documenten’ van een dossier is er de mogelijkheid om meerdere documenten te kopiëren/knippen/plakken. Met de CTRL- of SHIFT-toets ingedrukt, kunt u meerdere documenten in de desbetreffende map selecteren in Verkenner (deze worden blauw van kleur).

Klik boven in de balk op de ‘Meer opties’ knop. Er wordt een menu geopend met o.a. de keuzes om de documenten te ‘Knippen’ of te ‘Kopiëren’. Kies de gewenste optie en ga vervolgens naar het dossier of de map waar de documenten naar toe moeten. Ga in de gewenste map staan in Verkenner en kies voor rechtermuisklik / ‘Plakken’ om de documenten definitief te verplaatsen.

4. Aanmaken nieuwe medewerker
Zodra een nieuwe medewerker in dienst komt, moet deze ook aangemaakt worden door een beheerder in de module ‘P&O’. In de module ‘P&O’ is een optie aanwezig die het eenvoudig maakt om een nieuwe medewerker aan te maken. Door met de SHIFT-toets ingedrukt op de knop ‘Nieuw’ te klikken, kan een bestaande medewerker worden gedupliceerd. Gegevens als privileges, functie, ‘Mogen mijn uren zien’ worden overgenomen op de kaart van de nieuwe medewerker en hoeven niet volledig opnieuw ingevoerd te worden. Dit scheelt veel tijd.

5. Vernieuwde helppagina en documentatie
De helppagina van NEXTmatters bevat alle relevante documenten en naslagwerk die u kunnen helpen bij het gebruik van NEXTmatters. De documenten zijn recentelijk allemaal bijgewerkt n.a.v. de nieuwste versie van NEXTmatters. De helppagina is vanuit NEXTmatters op te roepen met de F1-toets en kies vervolgens voor ‘NEXTmatters documentatie’. Daarnaast is de helppagina te vinden via de volgende link: https://help.portal.nextlegal.nl/

Tips & trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem dan contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide tips & trucs training.

Tips & trucs 13

Tips en trucs deel 13 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTassyst

Omdat NEXTassyst een zeer uitgebreid pakket is, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTassyst nog veel slimmigheden die veel kantoren nog niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in onze tips & trucs artikelen, handige tips & trucs. In editie dertien tips over:

1.    Instellingen agenda aanpassen;
2.   NEXTsearch;
3.   BTW verlegd op de nota opnemen;
4.   Volmacht kopiëren voor handmatige afhandeling ECH afloszaak;
5.   Uren rood als u te weinig uren hebt geschreven.

1.  Instellingen agenda aanpassen
De NEXTassyst agenda kunt u gedeeltelijk aanpassen aan uw eigen wensen. Naast dat u natuurlijk kunt kiezen welke agenda’s u wilt zien, kunt ook lettergrootte en kleuren e.d. aanpassen aan uw eigen voorkeuren. Dit doet u door in het menu aan de bovenkant te klikken op het icoontje met het tandwieltje.

In het pop-up scherm wat vervolgens verschijnt, kunt u de kleuren van de agenda aanpassen. Deze staat standaard op wit. Daarnaast kunt u de lettergrootte van de tekst, de voorkeurs agenda groep (als daarmee wordt gewerkt op uw kantoor) en hoe vaak de agenda moet worden ververst, aanpassen. Tenslotte kunt u er hier ook voor kiezen of de agendanaam voluit moet worden geschreven of alleen de initialen van de agendahouder bevat.

2. NEXTsearch
In elk notarieel softwarepakket zit een mogelijkheid om te zoeken in dossiers. U kunt zoeken op naam van partijen, naam van het dossier, rechtsgebied, passeerdatum e.d. Er is echter geen notarieel softwarepakket waar u ook rechtstreeks kunt zoeken in documenten zoals notariële en onderhandse stukken.

Met NEXTsearch kunt u in NEXTassyst niet alleen zoeken op deze gebruikelijke zoektermen, maar kunt u ook op trefwoorden zoeken die in een document zelf staan. U kunt dus als kantoor in alle tekst in een dossier zoeken. Deze optie zit niet standaard in NEXTassyst maar hier kunt u als kantoor voor kiezen. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Boi (06-4483039 | boithomasse@NEXTlegal.nl).

3. BTW verlegd op de nota opnemen
Er zijn situaties waarin de BTW verlegd moet worden. Als hiervan sprake is, dan kunt u dit via een bladwijzer in Word aangeven op de nota van afrekening of declaratie.

In beide sjablonen (nota van afrekening en declaratie) moet de bladwijzer “btwverlegdtekst” toegevoegd worden. In Word kunt u via Bestand | Info | Eigenschappen | Geavanceerde eigenschappen – tabblad ‘Aangepast’ de tekst bepalen die op de nota/declaratie moet worden vermeld.

Bij “Naam:” moet staan: btwverlegdtekst en bij “Waarde:” de tekst die u vermeldt wilt hebben op de nota/declaratie. Wanneer u klikt op toevoegen en u slaat het sjabloon op, dan is het sjabloon klaar voor gebruik.

Op het moment dat in NEXTassyst bij het maken van een nota van afrekening of een declaratie gekozen wordt voor “Verlegd” in plaats van het desbetreffende percentage, zal er op de nota/declaratie de door u ingegeven waarde geplaatst worden.

Wilt u deze optie toevoegen maar komt u er zelf niet aan uit? Dan helpen wij u uiteraard graag!

4. Volmacht kopiëren voor handmatige afhandeling ECH afloszaak
Bij ECH afloszaken gebeurt het regelmatig dat deze zaak wordt gestopt. De gemaakte royementsvolmacht kan in dit geval niet worden gebruikt voor het verwerken in een royementsakte omdat deze aan een gestopte ECH afloszaak is gekoppeld. Om deze volmacht toch te kunnen gebruiken en niet handmatig een nieuwe aan te hoeven maken, kunt u deze volmacht kopiëren.

U doet dit door in het betreffende dossier naar ‘royementen’ te gaan. Hier ziet u onder het kopje ‘royementen’ de volmacht staan. In de laatste kolom aan de rechterkant ziet u het icoontje om de volmacht te kopiëren. De volmacht wordt vervolgens gekopieerd en is bruikbaar om te verwerken in een royementsakte.

5. Uren rood als u te weinig uren hebt geschreven
Om een volledig overzicht te hebben van hoe goed uw kantoor functioneert, is het schrijven van tijd essentieel. U krijgt hierdoor bijvoorbeeld inzicht in de status, voortgang en rendement van dossiers, maar ook in hoe efficiënt medewerkers werken.

NEXTassyst kent een uitgebreide urenschrijf module waarin medewerkers op veel manieren tijd kunnen schrijven. Eén van de handigheden is dat per medewerker in P&O ingesteld kan worden hoeveel uren hij of zij moet schrijven. Als deze uren nog niet zijn geschreven, dan ziet u dit in het urenoverzicht omdat deze uren rood zijn gemarkeerd. Als er wel voldoende uren zijn geschreven, worden deze groen weergegeven. Zo ziet u in het overzicht direct of aan het urenschrijf criterium is voldaan.

Tips&Trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide Tips&Trucs training.

Tips & trucs 10

Tips en trucs deel 10 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTmatters

NEXTmatters is een uitgebreid pakket met verschillende mogelijkheden. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden in het pakket. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTmatters nog slimmigheden die veel kantoren niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in deze artikelen handige tips & trucs.

In deze editie tips over:
1.     Automatische taken – NEXTflow;
2.    Preview venster;
3.    Historie;
4.    Wijzigen e-mailadres bij gebruik NEXTportal;
5.    Afdrukken dossierlijst.

1. Automatische taken – NEXTflow
NEXTmatters heeft de beschikking over het instellen van automatische taken met behulp van NEXTflow. Met behulp van deze taken kunt u uw eigen werkprocessen automatiseren. Deze automatische taken worden, zoals het woord al zegt, automatisch gegenereerd in een dossier. De taak is zichtbaar in het dossier en komt tevens in de takenlijst van desbetreffende medewerker(s) te staan. B.v. de secretaresse krijgt automatisch een taak in haar lijst om de dossierstukken in het dossier toe te voegen of de advocaat-stagiair krijgt de taak om de WWFT check uit te voeren. Deze taken komen ook bij de medewerker op het ‘Home’-scherm in de takenlijst te staan.

De automatische taken kunnen ingericht worden door een beheerder in de module ‘Beheer’ / ‘Controleverslagen’.

2. Preview venster
In het DMS (scherm ‘Documenten’ in een dossier) is het mogelijk om een apart preview venster te openen. Van het geselecteerde document (Word, PDF, e-mail) wordt vervolgens een leesweergave getoond in dit venster. De preview wordt automatisch bijgewerkt zodra een ander document wordt aangeklikt in hetzelfde dossier.

Het is mogelijk om het preview venster open te laten staan en deze naar een tweede beeldscherm te slepen. Op deze manier kan er eenvoudig door de stukken van het dossier gebladerd worden om het juiste stuk te vinden of om kennis te nemen van de inhoud.

3. Historie
Onder ‘Home / Historie’ vindt u een overzicht van alle dossiers, documenten en relaties waar u recent in heeft gewerkt. Via de twee tabbladen is het mogelijk om te selecteren op recent en op vandaag. Het tabblad ‘Recent’ blijft 30 dagen beschikbaar. Het tabblad ‘Vandaag’ wordt elke dag ververst. Op deze wijze kunt u in één oogopslag zien waar u een bepaalde periode/dag mee bezig bent geweest. Dit kan handig zijn voor het invoeren van uw uren, b.v. aan het eind van de dag. Daarnaast kan er gemakkelijk worden gewisseld tussen de verschillende documenten, relatiekaarten en/of declaraties waar u in heeft gewerkt.

4. Wijzigen e-mailadres bij gebruik NEXTportal
Het komt regelmatig voor dat een relatie die de NEXTportal gebruikt een ander e-mailadres krijgt of dat het e-mailadres niet meer gebruikt moet worden. Om dit te wijzigen voor het gebruik van de NEXTportal dient u het nieuwe e-mailadres eerst vast te leggen in de relatiekaart. Hier staan nu dus twee e-mailadressen (zowel oud als nieuw).

Ga vervolgens naar een dossier van de relatie en ga naar ‘Documenten / Boomstructuur / Dossier online / Autoriseren’. Klik op de betreffende relatie op het bewerksymbool. Bij het veld ‘e-mailadres’ staat het e-mailadres geselecteerd welke geautoriseerd is voor de NEXTportal, hier kan middels het uitklapvenster het nieuwe e-mailadres worden geselecteerd. Klik vervolgens op ‘Wijzigen’. Er wordt een e-mail gestuurd naar zowel het oude als het nieuwe e-mailadres van de klant met de boodschap dat het e-mailadres is gewijzigd.

Het oude e-mailadres kan nu eventueel verwijderd worden uit de relatiekaart binnen NEXTmatters.

5. Afdrukken dossierlijst
In de dossierlijst (‘Dossiers / Lijst’) zijn onder de knop ‘Afdrukken’ verschillende rapporten beschikbaar. Een aantal van deze rapporten toont alleen de dossiers die in de dossierlijst staan. Deze rapporten heten ‘Overzicht dossier…’ en alleen de getoonde dossiers worden afgedrukt op het rapport. Van te voren is het mogelijk om in de dossierlijst te filteren b.v. op ‘Recent gewijzigde’ dossiers of te zoeken (F11) op de dossiers van een bepaalde verantwoordelijk advocaat.

Vervolgens is het mogelijk om op bovenstaande wijze deze dossierlijst af te drukken of op te slaan als PDF.

Tips & trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem dan contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide tips & trucs training.

Tips & trucs 09

Tips en trucs deel 9 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTmatters

NEXTmatters is een uitgebreid pakket met verschillende mogelijkheden. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden in het pakket. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTmatters nog slimmigheden die veel kantoren niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in deze artikelen handige tips & trucs.

In deze editie tips over:
1.    Uren info scherm;
2.    Kolommen in Verkenner;
3.    Invoer eenheden uren;
4.    Eenmalig aanmelden NEXTmatters;
5.    Zoekopdracht verfijnen met ‘herhaal’.

1. Uren info scherm
In het menu ‘Urenregistratie’ is het submenu ‘Uren info’ beschikbaar. In dit scherm kunt u op basis van verschillende criteria overzichten maken van zowel uw eigen uren als uren van anderen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om de urenregels te tonen van een bepaalde periode (deze week, vorige week, deze maand, periode van t/m). Daarnaast zijn er selecties mogelijk op basis van medewerker, urencode, groep of de status van de urenregel.

De gegevens op het scherm worden automatisch bijgewerkt afhankelijk van de gekozen selecties en filters. Op deze manier worden de gewenste gegevens snel inzichtelijk zonder hiervoor een apart rapport op te vragen.

2. Kolommen in Verkenner 
In het scherm ‘Documenten’ is een boomstructuur te vinden met hierin de Verkenner. Dit betreft het digitaal dossier. In de Verkenner is het mogelijk om een vink te zetten bij de optie ‘Details’. Door deze optie aan te zetten worden er meer kolommen getoond en dus detailinformatie getoond van documenten in de Verkenner. Zo worden er kolommen getoond met ‘Datum’ en ‘Nummer’ van het desbetreffende document. Verder kan er door op de kolomtitel te klikken, gesorteerd worden op een bepaalde kolom. Deze sortering wordt in elk dossier onthouden.

3. Invoer eenheden uren
Bij het invoeren van urenregels is het op meerdere manier mogelijk om de duur van de activiteit in te vullen. Bijvoorbeeld: u wilt een urenregel aanmaken voor een bespreking van anderhalf uur. Deze tijdseenheid kunt op meerdere manieren invoeren in de kolom ‘Duur’: 90, 1,5 of 1:30.

4. Eenmalig aanmelden NEXTmatters
Wij worden regelmatig gebeld door kantoren waarbij het maximum aantal licenties is overschreden. Dit wordt vaak veroorzaakt doordat medewerkers (per ongeluk) twee keer zijn ingelogd.

Dit kunt u voorkomen door het vinkje ‘Eenmalig aanmelden’ aan te zetten. Dit doet u door in de module ‘Beheer’ naar ‘Systeem’ te gaan. Daar ziet u het vinkje ‘Eenmalig aanmelden’ staan naast het blokje aanmelden. Indien deze aan staat kunnen medewerkers niet meer vaker inloggen en heeft u weinig tot geen last meer van het overschrijden van uw licenties.

5. Zoekopdracht verfijnen met ‘herhaal’
In NEXTmatters kunt u uiteraard naar dossiers en relaties zoeken. Hierbij kunt u zoeken met zeer veel variabelen waardoor u de meeste dossiers en/of relaties heel gemakkelijk kunt vinden. Mocht u na het uitvoeren van een zoekactie toch niet het goede dossier of de goede relatie hebben gevonden dan kunt u de knop ‘herhaal’ gebruiken. Deze vindt u naast de knop ‘zoeken’.

Met de knop ‘herhaal’ opent NEXTmatters het zoekscherm, maar onthoudt NEXTmatters de laatst gedane zoekopdracht. Als u bijvoorbeeld zocht naar ‘Janssen’ en u wilt u zoekopdracht verfijnen dan onthoudt NEXTmatters met ‘herhaal’ de zoekopdracht. Het zoekscherm wordt geopend en ‘Janssen’ is dan al ingevuld. Dit kunt u vervolgens combineren met andere zoekvariabelen om wel het goede dossier te vinden.

Tips & trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem dan contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide tips & trucs training.

Tips & trucs 12

Tips en trucs deel 12 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTassyst

Omdat NEXTassyst een zeer uitgebreid pakket is, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Op die manier kunt u zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen uw kantoor. Toch kent NEXTassyst nog veel slimmigheden die veel kantoren nog niet kennen en die voor alle kantoren interessant zijn. Daarom vindt u in onze tips & trucs artikelen, handige tips & trucs. In deze twaalfde editie tips over:

1.    Afzonderlijke stukken;
2.    Historie;
3.    Vragen om bestandsnaam bij aanmaken brief;
4.    Wijzigen e-mailadres klant bij gebruik NEXTportal;
5.    Onderhanden werk.

1. Afzonderlijke stukken 
Binnen NEXTassyst bestaat de mogelijkheid om aan de hand van één document meerdere stukken voor meerdere partijen te genereren. Deze knop, ‘Afzonderlijke stukken’, is zichtbaar onder Dossiers | Documenten | Afzonderlijke stukken.

Voorbeelden van meerdere documenten die in één keer aangemaakt kunnen worden, zijn een datacard of een boedelvolmacht. U hoeft – indien het model de juiste codes bevat – enkel de partijen en het te maken stuk te kiezen. Word wordt gestart en – indien er vragen zijn opgenomen – worden deze één keer gesteld. Na het beantwoorden van deze vragen worden alle volmachten vervolgens voor alle partijen automatisch aangemaakt.

Los van volmachten en datacards zijn er nog meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan twee gelijkluidende testamenten met een uitlegbrief. Uw akte kan zo worden ingericht, dat de vragen voor deze drie documenten slechts éénmalig hoeven te worden beantwoord. Komt u er met de inrichting van de modellen niet zelf uit, dan helpen wij u uiteraard graag!

2. Historie 
Onder Home | Historie vindt u een overzicht van alle dossiers, documenten en relaties waar u recent in heeft gewerkt. Via de twee tabbladen is het ook nog mogelijk om te selecteren op recent en op vandaag. Het tabblad recent blijft 30 dagen beschikbaar. Het tabblad vandaag wordt elke dag ververst. Op deze wijze kunt u in één oogopslag zien waar u een bepaalde periode/dag mee bezig bent geweest. Daarnaast kan er gemakkelijk worden gewisseld tussen de verschillende documenten, relatiekaarten en/of nota’s waar u in heeft gewerkt.

3. Vragen om bestandsnaam bij aanmaken brief 
Binnen NEXTassyst kunnen (op dossierniveau) brieven worden aangemaakt, onder andere via Dossiers | Documenten | Correspondentie. Deze brieven zijn aangemaakt in Menu | Designer. Indien de brief in de designer een bepaalde naam heeft gekregen, bijvoorbeeld ‘bevestiging ontvangst koopovereenkomst’, zal deze brief in ieder dossier onder deze naam worden aangemaakt. In sommige gevallen kan het handig zijn om bij de aanmaak van een brief gelijk een andere bestandsnaam te geven, denk aan een toestemmingsbrief die naar meerdere partijen moet worden verzonden. Het vermelden van bijvoorbeeld de geadresseerde in de bestandsnaam is dan wenselijk.

Dit kan als volgt worden ingesteld:
Ga naar Menu | Designer | specifieke brief waar dit moet worden ingesteld en open dit model. Rechts onderin kan een vinkje worden gezet bij ‘Vragen om bestandsnaam’. Zodra dit vinkje actief is, wordt er vanuit NEXTassyst, elke keer dat dit model wordt aangemaakt, gevraagd om een bestandsnaam.

4. Wijzigen e-mailadres klant bij gebruik NEXTportal 
Het komt regelmatig voor dat een cliënt die de NEXTportal gebruikt een ander e-mailadres krijgt of dat het e-mailadres niet meer gebruikt dient te worden. Om dit te wijzigen voor het gebruik van de NEXTportal dient u het nieuwe e-mailadres eerst vast te leggen in de relatiekaart. Hier staan nu dus twee e-mailadressen (zowel oud als nieuw).

Ga vervolgens naar Dossiers | Documenten | Boomstructuur | Dossier online | Autoriseren. Klik op de betreffende relatie op het bewerksymbool. Bij het veld “e-mailadres” staat het e-mailadres geselecteerd welke geautoriseerd is voor de NEXTportal, hier kan middels het uitklapvenster het nieuwe e-mailadres worden geselecteerd. Klik vervolgens op ‘Wijzigen’. Er wordt een e-mail gestuurd naar zowel het oude als het nieuwe e-mailadres van de klant met de boodschap dat het e-mailadres is gewijzigd.

Het oude e-mailadres kan nu eventueel verwijderd worden uit de relatiekaart binnen NEXTassyst.

5. Onderhanden werk 
Binnen NEXTassyst kunt u een overzicht oproepen van alle dossiers die u of een collega in behandeling heeft. Dossiers die reeds zijn afgehandeld worden hier dus niet weergegeven. Binnen NEXTassyst wordt dit uw ‘onderhanden werk’ genoemd.

Dit overzicht kun u via Dossiers | Lijst, de knop ‘Onderhanden werk’ laten tonen. Onder de knop onderhanden werk zit ook nog een selectieveld. Hier kan eventueel een medewerker binnen uw kantoor worden geselecteerd. Nadat u deze selectie heeft gemaakt, worden in het scherm alle actieve dossiers van de persoon in kwestie weergegeven.

Tips&Trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide Tips&Trucs training.