NEXTlegal nieuws maart

2020 is alweer meer dan twee maanden onderweg. De hoogste tijd om u bij te praten over alle NEXTlegal ontwikkelingen. Naast interessante blogs, nieuwe tips&trucs artikelen en een heuse Zee-Bra willen we graag uw aandacht vragen voor een aantal grote ontwikkelingen waar wij op dit moment keihard aan werken. Veel leesplezier gewenst!

In 5 minuten bent u weer helemaal op de hoogte. Lees de nieuwsbrief hier!

Negatieve rente: Bent u er klaar voor?

Het zal u niet zijn ontgaan dat de banken negatieve rente gaan heffen over de derdengelden. In beginsel alleen over de bedragen boven een bepaalde grens maar de verwachting is dat deze grens in de toekomst zal verdwijnen. De banken zullen deze beslissing niet lichtvaardig genomen hebben en de kans dat slechts voor een korte periode negatieve rente zal worden gerekend acht ik zeer klein.

Hoe kunt u de geheven rente doorbelasten aan uw cliënt? In dit artikel zet ik een drietal mogelijkheden voor u op een rij. Welke optie u kiest is aan u. Ongeacht welke optie u kiest is het verstandig om dit vooraf met uw accountant te bespreken voordat u deze implementeert.

De opties
Om de negatieve rente door te belasten aan uw cliënt zijn er drie opties:

1.Niets doen;
2.Rente precies berekenen in de notamodellen;
3.Forfaitair doorbelasten.

1. Niets doen
Deze optie is de eenvoudigste. U berekent de rente niet door aan uw cliënt en beschouwt deze als kosten. U zult de kosten wel vergoed willen zien, hiervoor kunt u het honorarium of een (belast) verschot verhogen.

2. Rente precies berekenen in de notamodellen
Wij hebben notasets ontwikkeld waarmee u de rente heel precies kunt berekenen en doorbelasten in de nota’s van afrekening:
U vult het betreffende bedrag in, het rentepercentage en de begin- en einddatum en het notamodel rekent het verschuldigde bedrag voor u uit.

Let erop dat u de rente aan de juiste partij doorbelast, voor passeren zal dat de koper zijn, na passeren – in de meeste gevallen – de verkoper.

Als alternatief kan de volgende berekening worden gebruikt (uitgaande van een rentepercentage van 0,5%):
(0,5%/365)*100.000=1,37.

Het resultaat van deze berekening geeft een door te berekenen rentebedrag van 1,37 per €100.000 per dag (excl. BTW).

Indien gewenst kunnen we de notasets bij u plaatsen en toevoegen aan de modellen. Neemt u daarvoor graag even contact op met mijzelf via jeanpaulrijnsburger@nextlegal.nl of met mijn collega André Meulenbroek via  andremeulenbroek@nextlegal.nl.

3. Forfaitair doorbelasten
We hebben een rekenmodel gemaakt waarmee u kunt bepalen hoeveel rente u verschuldigd zou zijn geweest in voorgaande jaren indien de rente tegen de huidige condities toen al zou zijn berekend. Het resultaat van die berekening kunt u delen door het aantal zaken waarbij derdengelden zijn verrekend. Hierdoor ontstaat een bedrag per dossier dat u als belast verschot opneemt op de nota.

Let er ook hierbij op dat het verschot in de juiste verhoudingen aan de juiste partijen wordt gefactureerd. Let erop dat u in de omschrijving van dit verschot niet het woord ‘Rente’ gebruikt. Het verschot zou bijvoorbeeld ‘Kosten geldverkeer’ genoemd kunnen worden. Met uw accountant kunt u dit definitief kortsluiten.

Belangrijke aandachtspunten
Spreek met de bank af dat de verschuldigde rente niet van uw derdengeldenrekeningen zal worden afgeschreven, maar van uw kantoorrekening. Naar alle waarschijnlijkheid zal de rente per kwartaal worden geïncasseerd en dit kan vervelende verrassingen opleveren. Deze verrassing is veel minder vervelend in uw liquiditeit dan in uw bewaring.

Houdt daarnaast in de gaten of u met de doorberekening van de rente (los van de gekozen methode) niet teveel uit de pas gaat lopen met de werkelijk berekende rente.

Voordat u een keuze maakt is het goed om met uw accountant te bespreken wat voor u de beste optie is.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben neemt u dan contact op met mijzelf of met mijn collega André Meulenbroek. Dit kan telefonisch: +31 88 20 34 320 of per e-mail: jeanpaulrijnsburger@nextlegal.nl of andremeulenbroek@nextlegal.nl.

Wij zijn er klaar voor!

Jean-Paul Rijnsburger

NEXTlegal – flexibel, modulair en op maat

Sinds afgelopen november zijn wij (Trivium Software en Devoon) samen verder gegaan als NEXTlegal. Door de krachtenbundeling helpen we nu zowel advocaten, notarissen als bedrijfsjuristen. Onze softwareoplossingen vormen het digitale hart van heel veel kantoren en daar zijn wij trots op.

Onderdeel van onze fusie was het bedenken en ontwerpen van een nieuwe huisstijl. Samen met de mannen en vrouwen van Link hebben we ingezoomd op onze organisaties en vanuit die visie is Link aan de slag gegaan met de huisstijl.

Identiteit
Het belangrijkste element van de huisstijl is het logo. Een logo representeert de identiteit van de organisatie en is het eerste wat (potentiële) klanten zien. In een advertentie komt het logo terug, op de website, social media en andere reclame-uitingen. Een goed logo zorgt voor herkenbaarheid en onderscheidt de organisatie van haar concurrenten

Het logo van NEXTlegal en onze softwareoplossingen NEXTmatters en NEXTassyst zijn opgebouwd uit een aantal elementen die zowel de kenmerken van onze software als van onze mensen weerspiegeld.

Flexibel, modulair en op maat te bouwen
Onze softwareoplossingen NEXTmatters en NEXTassyst zijn zeer uitgebreid. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden in het pakket. Op die manier kan de medewerker en/of het kantoor zelf bepalen wat het meest efficiënt werkt binnen hun praktijk en werkwijze.

Daarnaast kunnen kantoren NEXTmatters/NEXTassyst uitbreiden met verschillende extra modules. Met deze extra functionaliteiten kunnen kantoren het pakket precies op maat maken voor hun praktijk. Functionaliteiten zoals een telefoniekoppeling voor het automatische registreren van telefoontjes of het direct scannen naar het juiste dossier/relatie. Op die manier kunnen kantoren hun bedrijfsproces optimaliseren en aanpassen aan hun bedrijfsvoering.

Alle drie de logo’s (NEXTlegal, NEXTmatters en NEXTassyst) zijn op dezelfde flexibele en modulaire manier opgebouwd. De basis vormt een 9-blocks grid. Alle drie de logo’s zijn gebaseerd op drie basisvormen die op deze 9-blocks grid gecombineerd kunnen worden tot letters. Zo zijn onze logo’s een verbeelding van onze softwareoplossingen: flexibel, modulair en op maat te bouwen.

De mensen van NEXT: altijd anders met toch dezelfde identiteit
De logo’s van NEXTlegal, NEXTmatters en NEXTassyst zijn ook een symbolisering van onze mensen. Als u goed kijkt ziet u dat de drie logo’s allemaal van elkaar verschillen maar toch dezelfde identiteit hebben.

Zo zijn de inmiddels meer dan 30 mannen en vrouwen die bij NEXTlegal werken ook. Geen dertien in een dozijn mensen die op dezelfde manier zijn gemodelleerd maar stuk voor stuk unieke individuen. Bij NEXTlegal zijn we – gelukkig – allemaal anders maar hebben we wel allemaal dezelfde identiteit, namelijk de drive en de wil om pas te stoppen als het opgelost is.

Het digitale hart
Elke dag proberen wij het (werkende) leven van een advocaat, notaris of bedrijfsjurist aangenamer te maken en verder te bouwen aan het digitale hart van het kantoor. Dit doen wij al meer dan 20 jaar voor inmiddels bijna 500 advocaten-, notariskantoren en Corporate Legal afdelingen.

 

En dat digitale hart? Ook dat is natuurlijk op dezelfde manier opgebouwd: flexibel, modulair en op maat te bouwen. Wilt u ook werken met hét digitale hart van het advocaten- of notariskantoor? Neem dan gerust contact met mij op of met een van mijn collega’s via 088 20 34 320 of Gertjandegans@NEXTlegal.nl.