Tips & trucs 04

Tips en trucs deel 4 – Dat wat u (wellicht) nog niet wist over NEXTmatters

NEXTmatters kent naast verschillende integraties, met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, ook vele handigheidjes die u (bij elkaar) veel tijd kunnen besparen. Elke twee maanden publiceren wij een artikel waarin een aantal van deze tips en trucs worden toegelicht. In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Aantal aanmaningen uit AFAS;
  • Oorsprong dossier vastleggen;
  • Concept berichten;
  • Rechtermuisklik in een notitieveld;
  • Historie op het home-scherm.

Aantal aanmaningen uit AFAS
In een dossier onder het tabblad ‘Financieel’ vind u een overzicht van alle declaraties die betrekking hebben op dit dossier. Hier kunt u bijvoorbeeld per declaratie het openstaande saldo zien. Daarnaast wordt dit overzicht de kolom ‘#’ getoond. In deze kolom wordt per declaratie het aantal verstuurde aanmaningen uit AFAS getoond.

Oorsprong dossier vastleggen
U kunt heel gemakkelijk bij een dossier vastleggen hoe dit dossier is binnengekomen, bijvoorbeeld ‘Via internet’ of ‘Via andere cliënt’. In beheer kunt u de diverse verwijzers vastleggen. Vervolgens kunt u bij de aanmaak van een dossier aangeven via welke verwijzer deze is binnengekomen. Bij bestaande dossiers kunt u dit ook nog aangeven door te klikken op het dossiernummer rechtsboven in NEXTmatters.

Concept berichten
Vanuit het dossier in NEXTmatters kunt u e-mails versturen. Zodra u een e-mail begint, wordt deze in NEXTmatters bij de documenten opgeslagen onder het tabblad ‘Concept berichten’. Zodra de e-mail is verstuurd vindt u deze terug onder ‘Verzonden berichten’.

Het komt echter regelmatig voor dat er e-mails in NEXTmatters worden gemaakt die uiteindelijk niet worden verstuurd. Dit kan een bewuste keuze zijn, maar vaak blijkt dit onbewust te gebeuren. Daarom vindt u op het homescherm het tabblad ‘concept berichten’. Hier ziet u een overzicht van alle e-mailberichten (uit alle dossiers) die u bent begonnen, maar niet hebt verstuurd.

In dit overzicht kunt u direct checken of de e-mails alsnog verstuurd moeten worden of dat deze verwijderd kunnen worden. Deze acties kunt u gelijk vanuit dit overzicht uitvoeren. Daarnaast geeft NEXTmatters een waarschuwing dat er nog concept berichten klaar staan op het moment dat u NEXTmatters afsluit.

Rechtermuisklik in een notitieveld
In NEXTmatters vindt u op diverse plekken notitievelden waar u een extra toelichting kwijt kunt. Bijvoorbeeld een dossier gerelateerde toelichting of extra informatie bij de relatie. D.m.v. rechtermuisklik in een notitieveld kunt een tijdstempel (‘Timestamp’) invoegen. Naast de tijdsaanduiding worden ook uw initialen ingevoegd.

Daarnaast is het d.m.v. rechtermuisklik mogelijk om een eerder naar het klembord gekopieerde tekst te plakken in het notitieveld.

Historie op het home-scherm
Op het home-scherm vind u het tabblad ‘Historie’. In plaats van een zoekopdracht in te geven naar een ‘Dossier’, ‘Relatie’ of ‘Document’ kan het tabblad ‘Historie’ geopend worden en vervolgens geklikt worden op de hyperlink (=blauw onderstreepte gedeelte) om een ‘Dossier’, ‘Relatie’ of ‘Document’ te openen. De lijst toont de gegevens van de afgelopen dertig dagen. Onder het tabblad ‘Vandaag’ vind u deze zelfde lijst, maar dan voor vandaag.

Tips & trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem dan contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide tips & trucs training.

Tips & trucs 04

Tips&trucs deel 4 – Dat wat u nog niet wist over NEXTassyst.

NEXTassyst kent, naast de grote integraties zoals het direct gebruik maken van ECH, CTR en Via Juridica,  ook vele kleine handigheidjes die u (bij elkaar) veel tijd kunnen besparen. In deel vier van deze reeks vindt u tips over:

1. Mogelijkheid tot selecteren meerdere documenten met behulp van Ctrl of Shift toets
2. Bouwplan
3. Vertrouwelijk dossier
4. Loskoppelen gestopte ECH passeerzaak
5. Bestuursverboden check

1. Mogelijkheid tot selecteren meerdere documenten met behulp van Ctrl of Shift toets
Vanuit de manager in het dossier in NEXTassyst (overzicht met documenten) is het mogelijk om meerdere documenten tegelijk te openen en/of te verwijderen. Het selecteren van meerdere documenten doet u gemakkelijk door de Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden wanneer u de juiste documenten aanklikt. Dit is vergelijkbaar met hoe dit in Windows werkt. Als u nogmaals op het document klikt dan wordt deze weer gedeselecteerd.

2. Bouwplan
In NEXTassyst heeft u de mogelijkheid om, indien u een nieuwbouwproject gaat doen, een bouwplan aan te maken. Deze mogelijkheid moet wel geactiveerd zijn in beheer (Beheer” | “Systeem” | tabblad “Algemeen” | label “Dossiers” | vinkje “Bouwplan).

U kunt vervolgens een moederdossier aanmaken (bouwnummer 0) en daaronder kunt u alle bouwnummers aanmaken. Afhankelijk van hoe dit is ingesteld in beheer worden dit subdossiers (.01, .02, .03 enz.) of hoofddossiers (met opvolgende nummering).

In het moederdossier kunnen ‘honorarium levering’ en ‘courtage makelaar’ worden ingevuld. Deze bedragen worden automatisch gekopieerd naar de afzonderlijke bouwnummers. Dit geldt ook voor de partijen ‘bank’, ‘verkoper’ en ‘makelaar verkoper’. De kopers moeten uiteraard wel per bouwnummer (dossier) gekoppeld worden. Ook kunnen deze bedragen automatisch worden doorgesluisd naar de nota van afrekening mits deze daarvoor is ingericht.
Na het aanmaken van een bouwplan heeft u altijd de mogelijkheid om de gegevens, zoals de verschillende bouwnummers, te wijzigen. Dit kunt u op twee manieren wijzigen, namelijk via de werkbalk “Extra” | “Bouwplan wijzigen of via “Dossiers” | “Algemeen” | hyperlink bij “Bouwnummer”.

3. Vertrouwelijk dossier
Met behulp van de functie ‘vertrouwelijk dossier’ kunt u een dossier in NEXTassyst alleen toegankelijk maken voor een bepaalde groep mensen of medewerkers. Dit is met name bedoeld voor dossiers waarin vertrouwelijke informatie staat die niet voor iedereen toegankelijk mag zijn.
Het instellen van een dossier als vertrouwelijk dossier doet u vanuit het desbetreffende dossier. U klikt op ‘extra’ en vervolgens op ‘instellen vertrouwelijk dossier’. In het pop-up scherm kunt u dit dossier instellen als vertrouwelijk dossier en vervolgens aangeven welke medewerkers of welke groep medewerkers toegang moet krijgen tot dit dossier. Deze groep/medewerker wordt vervolgens geautoriseerd. Deze autorisatie kan op een later tijdstip altijd worden aangepast cq ingetrokken.
Medewerkers die geen toegang hebben tot dit vertrouwelijke dossier kunnen dit dossier niet vinden in NEXTassyst. De notaris heeft altijd toegang tot alle dossiers (dus ook de dossiers die zijn aangemerkt als vertrouwelijk).

4. Loskoppelen gestopte ECH passeerzaak
Het gebeurt regelmatig dat een ECH passeerzaak om wat voor reden dan ook gestopt wordt. In NEXTassyst kunt u maar één ECH passeerzaak koppelen aan een dossier. Als deze ECH passeerzaak vervolgens wordt gestopt is het niet meer mogelijk om een nieuwe andere passeerzaak te koppelen.

Dit is niet wenselijk en daarom kunt u nu de gestopte ECH zaak zelf ontkoppelen. Als u op het tabblad ECH passeerzaak in het desbetreffende dossier staat ziet u helemaal links onderin ‘ontkoppelen ECH zaak’ staan. Als u hierop klikt wordt u nogmaals om een bevestiging gevraagd. Hier ziet u ook de gevolgen die dit heeft in NEXTassyst. Als u vervolgens op ‘ja’ klikt wordt de ECH zaak ontkoppeld en kunt u een nieuwe passeerzaak koppelen.

5. Bestuursverboden check
Vanuit de relatiekaart kunt u direct checken of er voor deze relatie een bestuursverbod van kracht is. U gaat vanuit de relatie naar ‘registers’. Onder het kopje ‘handelsregister’ vindt u de optie ‘bestuursverbod’. Als u hierop klikt wordt de website van de Kamer van Koophandel geopend. Hier kunt u zien of er een bestuursverbod van kracht is. Deze pagina kunt direct onder de relatiekaart opslaan inclusief datum en tijdstip dat u deze heeft opgevraagd.

Tips&Trucs
Heeft u naar aanleiding van deze handige handigheidjes vragen of wilt u als kantoor meer en uitgebreidere tips en trucs? Neem contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een uitgebreide Tips&Trucs training.