Innovatie killer KNB slaat weer toe

Tijdens de laatste ledenraad is een besluit om ID scanners uit te delen aan notarissen en dat te financieren met een verhoging van de VIS en BRP tarieven erdoor gedrukt. In beginsel is de gedachte prima. Notarissen moeten zich er beter van vergewissen met wie ze zaken doen. Een ID scanner helpt daar zeker bij.

Om notarissen te forceren hiervan gebruik te maken is het toevoegen van een regeltje aan de Verordening beroeps- en gedragsregels voldoende. Maar in plaats van dit aan de markt over te laten heeft de KNB besloten dit verder zelf te regisseren. Daarmee gaat de KNB wederom de betutteling voorbij door de door hen gekozen oplossing op te dringen.

Het besluit is eenvoudig aangenomen. De grote massa van de notarissen heeft nog geen scanner, dus accepteert deze maatregel probleemloos. Notarissen zullen dit zelfs als cadeautje zien; ze hoeven er immers niets voor te betalen. Dat de kosten VIS en BRP omhoog gaan merken ze slechts als ze heel scherp op de cijfers zitten. Notarissen die zich welbewust zijn van hun poortwachtersfunctie en deze heel serieus nemen, hebben reeds maatregelen genomen en hebben ID scanners laten plaatsen.

Innovatie killer
In de meeste gevallen hebben de softwareleveranciers van notariële pakketten een koppeling gebouwd met de ID scanner. Er staan er inmiddels honderden gekoppelde ID scanners in het veld. Waarom is KNB dan weer een innovatie killer in dezen? Juist om voorgaande. De markt heeft reeds geconstateerd dat er een oplossing moet komen én dat een koppeling met de notariële software nuttig is.

Door de door de KNB doorgedrukte oplossing in de markt uit te delen staan de ondernemende, innovatieve notarissen voor aap. Ze hebben immer voor niets geïnvesteerd. Voor de softwareleveranciers geldt hetzelfde. Weer een ontwikkeling waar veel tijd en energie in is gaan zitten die zó over de balk kan. En zo wordt de innovatiekracht uit de markt geslagen.

Waarom zouden notarissen nog samen met hun softwareleveranciers aan nieuwe ontwikkelingen werken als de KNB als partij alles weer overhoop kan gooien? Positieve gedrag belonen is de sleutel. KNB heeft die sleutel kwijt gemaakt.

Geen enkel overleg
Dan nog: waarom is er geen enkel overleg over dergelijke maatregelen met betrokken partijen. Met enige regelmaat zitten KNB en softwareleveranciers bij elkaar in overleg voor afstemming van ontwikkelingen die de branche raken. Geen woord hierover. Heel verstandig vanuit het KNB oogpunt: de softwareleveranciers zouden hier stuk voor stuk bezwaar maken waarmee het plannetje van de KNB misschien sneuvelt voor het bij de leden door de strot wordt geduwd.

Niet de eerste keer
Hoezo slaat de innovatie killer KNB wéér toe? In 2017 heeft de KNB besloten dat het verstandig is om zelf software voor notariskantoren te -laten- ontwikkelen. Om innovatie te bevorderen. Uiteraard wordt dit omslachtig in allerlei stichtingen verstopt, maar het besluit en garantie voor financiering liggen er. De softwareleveranciers mogen wederom een nieuwe concurrent verwelkomen in een toch al kleine markt.

Innovatie wordt hiermee bij de bestaande leveranciers een slag toegebracht: het is niet zo lastig te bedenken -ondanks alle ontkenningen ten spijt- dat deze nieuwe partij op technologisch en commercieel vlak een voorsprong krijgt. Notarissen stoppen vervolgens met investeren en innoveren, wachtende op de ‘alles omvattende’ nieuwe software. Die maar niet komt. Intussen worden miljoenen euro’s verbrand die zo mooi in innovatieve oplossingen hadden kunnen worden gestoken. Als de KNB de samenwerking maar had gezocht, niet de confrontatie.

Tip van mij aan de KNB: ga de belangen van de beroepsgroep behartigen. Ga strijden voor de toekomst van het notariaat. Doe iets aan de publieke opinie. Zorg voor een helder kader van kwaliteit en zekerheid waaraan notarissen moeten voldoen. Doe waarvoor je bent opgericht.

Het kan wel wat worden. Met een beetje goede wil en effectieve samenwerking.

Ben van Hengstum

Blockchain – hype of blijvertje?

Er is inmiddels al onnoemelijk veel over geschreven: blockchain. Er zijn weinig technieken die zo gehypet zijn als blockchain. Zowel voor- als tegenstanders laten geen kans onbenut om hun mening te verkondigen. Maar in hoeverre zijn dit goed gefundeerde meningen? En wat houdt blockchain nu precies in?

Bij Devoon houden we de markt en (toekomstige) technologische ontwikkelingen goed in de gaten. Kunnen die ontwikkelingen een meerwaarde zijn voor het notariaat en kunnen wij NEXTassyst hiermee verrijken zodat u als notaris sneller en efficiënter kunt werken. Blockchain is een van die ontwikkelingen die mogelijk een rol gaan spelen.

Blockchain masterclass
Om hier zelf een goed gefundeerde mening over te kunnen vormen hebben wij Victor van der Hulst en Kim Schneider van Axveco gevraagd om ons alle ins en outs te vertellen over blockchain. Axveco is toonaangevend op het gebied van blockchain in Nederland. Zij helpen organisaties blockchain te begrijpen en te onderzoeken hoe blockchain hun bedrijf verder kan helpen.

In twee sessies hebben zij ons bij de hand genomen. Eerst hebben zij in een ochtend ons de basis en de principes van blockchain bijgebracht. Vervolgens hebben onze techneuten een sessie gevolgd waarbij dieper is ingegaan op de technische kant van blockchain en bijvoorbeeld het bouwen van een smart contract. De andere training ging dieper in op de commerciële kant van blockchain waarbij onder andere de (mogelijke) impact op business modellen en privacy uitdagingen ter sprake kwamen.

Praktijkvoorbeelden
De masterclass leverde ons een veel completer beeld op van hoe blockchaintechnologie nu precies werkt en wat de mogelijkheden zijn. Toch zijn er, op de Bitcoin na, tot nu toe nog weinig concrete toepassingen van blockchain bekend bij het grote publiek. En daarom blijft blockchain voor het grote publiek nog steeds ongrijpbaar en weinig concreet.

Een van de voorbeelden die in de masterclass werd genoemd is het initiatief van Albert Heijn om te laten zien waar de sinaasappelsap vandaan komt die in het flesje zit. Wie heeft die sinaasappels geplukt en hoe is het uiteindelijk in het flesje terechtgekomen? Met behulp van blockchain is deze keten inzichtelijk gemaakt. Zie ook deze video:

Een ander voorbeeld is Guts. Dit is een ticketsysteem wat gebruikmaakt van blockchaintechnologie. Met Guts proberen artiesten en evenementenorganisaties ervoor te zorgen dat er geen geld wordt verdiend door doorverkopers die woekerprijzen rekenen maar dat het geld ten goede komt aan de artiesten. Daarnaast willen zij eerlijke ticketprijzen voor alle fans. Video:

Uitdagingen
Het gebruik van blockchaintechnologie kent nog vele uitdagingen waarvan de vraag is of deze overwonnen kunnen worden. Zo staan sommige componenten van blockchaintechnologie op gespannen voet met privacywetgeving  (de AVG). Met name het recht om vergeten te worden is lastig in een blockchain.

Ook het stroomverbruik is op dit moment nog een issuepunt. Het valideren van transacties vergt op dit moment nog heel veel stroom. Daarnaast komt de snelheid van bijvoorbeeld het Bitcoin netwerk voor het verwerken van betalingen niet in de buurt van bijvoorbeeld de creditcard maatschappijen.

Oplossing voor een niet bestaand probleem?
Voor het inzichtelijk maken van productieketens e.d. kan blockchain wel een rol spelen. Ook Guts is een toepassing die baat heeft bij toepassing van blockchaintechnologie.

Op een paar voorbeelden na blijft het echter wat betreft succesvolle praktijkvoorbeelden angstvallig stil. Komt dit omdat blockchain nog in de kinderschoenen staat, vergelijkbaar met het internet halverwege de jaren 90? Of is blockchain daadwerkelijk niet de verlossende technologie zoals sommige mensen beweren?

Of blockchain een oplossing is zit hem vooral in de vraag of bestaande systemen goed functioneren. Bij de verkoop van tickets blijkt dat Guts daadwerkelijk een verbetering is, omdat het huidige/oude systeem niet goed werkt. Maar in andere branches zoals het notariaat werkt bijvoorbeeld het registreren van vastgoed bij het Kadaster prima. De vraag is dus of blockchain daarvoor een betere en/of goedkopere oplossing is.

De vraag die daarom regelmatig gesteld wordt is of blockchain wellicht de oplossing is voor een niet bestaand probleem?

Blockchain – hype of blijvertje?
Is blockchain een hype of zal het daadwerkelijk een blijvertje zijn? Voor sommige sectoren kan de toepassing van blockchaintechnologie daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Met name daar waar bestaande systemen er niet zijn of niet voldoende functioneren.

Blockchain zal een blijvertje zijn maar wellicht niet op zo’n grote schaal vertegenwoordigd zijn zoals sommige blockchainbelievers ons willen doen geloven. De tijd zal ons leren hoe groot die invloed daadwerkelijk wordt.

Wij zullen de ontwikkelingen altijd in de gaten blijven houden en als het meerwaarde voor het notariaat biedt zeker actie ondernemen. Wilt u met ons hierover van gedachten wisselen? Dat kan altijd. Onze (virtuele) deur staat altijd open en ook de koffie staat klaar.

Gertjan de Gans

Know Your Cliënt met NEXTid

Als notaris heeft u de wettelijke plicht om uw cliënten correct te identificeren. Het wordt steeds belangrijker dat u zeker weet wie u voor u heeft: Know Your Cliënt. U kunt het legitimatiebewijs met het blote oog controleren maar dit is best lastig. Daarom kunt u gebruik maken van een zogenaamde ID-scanner/WID-scanner. Deze scanner verifieert of een legitimatiebewijs niet vervalst is.

De KNB wil via een verordening u verplichten om een dergelijke scanner te gaan gebruiken. Deze scanner wordt niet alleen verplicht maar ook geleverd via de KNB. Dit gaat u – zo geeft de KNB aan – betalen door een hogere bijdrage voor VIS- en BRP-inzage.

Naast dat het vreemd is dat u geen keuze heeft, biedt de KNB hiermee een oplossing voor een niet bestaand probleem. In de markt worden deze scanoplossingen namelijk al jaren door meerdere partijen aangeboden. Het zou logischer zijn als de KNB zich richt op bewustwording van nut en noodzaak van cliënten identificatie in het notariaat, in plaats van deze verplichting.

NEXTid
Samen met de firma RestPort Technologies bieden wij met NEXTid al een oplossing voor de kantoren die werken met NEXTassyst. Met NEXTid voldoen onze kantoren aan hun plicht om hun cliënten correct te identificeren. Daarnaast worden alle gegevens automatisch verwerkt in ons softwarepakket NEXTassyst en wordt er desgewenst een VIS en/of BRP-check gedaan.

Ook kunnen kantoren zelf bepalen welke gegevens zij wel en niet wensen op te slaan en kunnen zij – met behulp van een beveiligde smartphone applicatie – ook buiten kantoor de scanoplossing gebruiken. Een groot aantal van onze kantoren voldoet dus al aan deze ‘verplichting’ vanuit de KNB en werkt ook nog eens zeer efficiënt door de automatische gegevensverwerking in NEXTassyst.

Onze kantoren – en kantoren die een andere oplossing gebruiken – zijn straks dus de dupe terwijl ze nu al volledig voldoen aan hun identificatieverplichting. Zij hebben namelijk al een scanner aangeschaft en betalen straks – als het aan de KNB ligt – dubbel.

NotarisID
Een ID-scanner/WID-scanner kan – in de toekomst – ook gebruikt worden voor het uitgeven van een NotarisID. Het uitlezen en checken van het legitimatiebewijs voor het uitgegeven van een NotarisID kan echter prima gedaan worden met de ID-scanner die RestPort Technologies en andere aanbieders aanbieden. Dit is derhalve geen valide argument voor een nieuwe scanner via de KNB.

Innovatie beperkend
De KNB wil – zo las u vorig jaar – innovatie bij softwareleveranciers bevorderen. Het zelf in de hand nemen van zaken als een ID-scanner staat echter lijnrecht tegenover dit streven van de KNB. De notariële softwareleveranciers hebben dit in het verleden al ontwikkeld en notariskantoren maken hier al gebruik van. Reeds uitgevoerde ontwikkelingen zouden teniet worden gedaan, en dat zou natuurlijk zonde zijn. Er is dus geen enkele reden voor de KNB om dit in eigen hand te nemen en werkt juist innovatie beperkend in plaats van bevorderend.

Efficiënt werken
Wilt u ook zekerheid bij het identificeren van uw cliënten en dagelijks tijd en geld besparen door de automatische gegevensverwerking in NEXTassyst? Neem dan contact op met Martin (06 1472 6397 of martinduijs@NEXTlegal.nl) of Boi (06 1448 3039 of boithomasse@NEXTlegal.nl) en profiteer nu al van de mogelijkheden van NEXTid.

FORTUNA 10.07!

Sinds begin mei is de nieuwste versie van FORTUNA beschikbaar: FORTUNA 10.07! In deze versie zijn verbeteringen doorgevoerd voor de performance en stabiliteit. Verder zijn diverse (fout)meldingen opgelost en nieuwe functionaliteiten ontwikkeld.

Het overzicht met alle veranderingen en verbeteringen kunt u terugvinden in de Releasenotes. Deze zijn per e-mail aan u verstrekt, mocht u deze niet ontvangen hebben, dan vernemen wij dit graag.

Een aantal functionaliteiten lichten wij hieronder toe:
•    Importeren bestanden
•    Vast bcc e-mailadres voor e-billing
•    Historie openen dossier
•    Persoonsgegevens AVG

Importeren bestanden
Met deze functie kunt u documenten als verrichting(en) op een dossier importeren. Deze vindt u onder Dossiers | Dossiers | Extra | Import.

FORTUNA importeert alle bestanden in de door u geselecteerde map, inclusief de bestanden in de aanwezige submappen. Deze krijgen allen het door u geselecteerde verrichtingstype. Als u binnen een map en/of submap bestanden heeft staan die u niet allemaal aan hetzelfde verrichtingstype wilt toewijzen, zult u deze vooraf naar een andere of nieuwe map moeten verplaatsen. Hiervandaan kunt u ze alsnog importeren met het gewenste verrichtingstype.

Tijdens de import kopieert FORTUNA de bestanden. De originele bestanden worden niet verwijderd.

Vast bcc e-mailadres voor e-billing
Vanaf FORTUNA 10.07 is het mogelijk om tijdens e-billing met een bcc e-mailadres te werken. Dit stelt u in door naar Systeem | FORTUNA | Parameters te gaan.

U kunt een bcc e-mailadres instellen door de parameter “EbillingBCC” vast te leggen, te activeren en als waarde het gewenste bcc e-mailadres in te vullen. Na het instellen van de parameter zullen alle e-billing e-mails tevens naar dit bcc e-mailadres worden gestuurd.

Historie openen dossier
In de mutatiehistorie kunt u de datum en het tijdstip terugvinden van gebruikers die het betreffende dossier hebben geopend. U gaat hiervoor naar Dossiers | Dossiers | Extra | Open mutatie.


Indien u de uitvoerend en verantwoordelijke advocaat niet wilt opnemen in de mutatiehistorie dan kunt u dat instellen door de parameter AVGDOSSLOG toe te voegen en te activeren.

Persoonsgegevens AVG
Personen kunnen aan u vragen welke gegevens u van hen heeft opgeslagen. In FORTUNA kunt u deze gegevens opvragen via | Relatiebeheer | Personen | Extra | AVG Persoongegevens. Hier genereert u een Excel overzicht met de opgeslagen gegevens van de betreffende persoon.

Het overzicht toont:
• Adres(sen)
• Legitimaties met documentnummer, afgiftedatum en geldigheidsduur
• Communicatiemiddelen
• Rechtspersonen waaraan de persoon is gekoppeld
• Dossiers waarin de relatie als partij voorkomt
• Signalering
• Openstaande facturen van deze persoon

Mochten er vragen zijn over deze update of over de nieuwe/verbeterde functionaliteiten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.