Zonder issues voldoen aan de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht werd, vervangt onder andere de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten). Dit betekent dat de basis van de notariële verklaringen, die momenteel gebaseerd zijn op de Wvg, verandert naar een basis in de Omgevingswet. In dit artikel vertelt Deniz hoe het gebruik van NEXTassyst je helpt om in de praktijk te voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Hoewel de wet zelf niet bijzonder complex is, zijn er enkele zaken waar notarissen aan moeten voldoen om boetes te voorkomen.

Notariële verklaring (KIK)
Met de bekendmaking van de nieuwe wet heeft NEXTlegal zich direct verdiept in de materie. De teksten, zoals de voet- of slotverklaring, zijn ruimschoots vóór de introductie van de nieuwe wet op 29 december aangepast. Dankzij ons dagelijkse bijhouden van alle veranderingen, zijn we als team snel in staat geweest om de regelgeving te vertalen naar onze software. We hebben macro’s en modellen aangepast, zodat notarissen zonder problemen kunnen werken volgens de nieuwe richtlijnen. Hierdoor merken gebruikers weinig van de veranderingen. Toch is het belangrijk hier even bij stil te staan, omdat verkeerd gebruik kan leiden tot een VTV (verzoek tot verbetering).

Aangepaste teksten in een overzicht
Gebruikers van NEXTassyst vinden de notariële KIK-verklaring binnen de applicatie. In het vaste gedeelte van deze akte staat namelijk de WVG of Omgevingswet vermeld. Voor nieuwe notariële verklaringen gebruikt je de Omgevingswet, om te voorkomen dat de akte een WVG-tekst bevat en je een BVA ontvangt. Daarnaast zijn er aangepaste macro’s uitgeleverd voor het opstellen van andere akten voor SYVAS. De macro vervangt automatisch de onderstaande teksten door de teksten voor de Omgevingswet. Welke teksten dat zijn?

Het betreft de exacte teksten:

1. Huidige tekst:
de vervreemding in dit stuk niet in strijd is met de Wet voorkeursrecht gemeenten

wordt vervangen door:
de vervreemding niet in strijd is met Hoofdstuk 9 ('Voorkeursrecht') van de Omgevingswet en de daarop ruste

2. Huidige tekst:
dat op de betrokken onroerende zaak geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing in de zin van de Wet voorkeur van toepassing is, hetzij dat de vervreemding niet in strijd is met deze wet

wordt vervangen door:
overeenkomstig artikel 9.21 Omgevingswet dat op de onroerende za(a)k(en) geen voorkeursrecht is gevestigd

3. Huidige tekst:
dat op de onroerende zaak waarop de vervreemding in dit stuk betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopig toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten

wordt vervangen door:
overeenkomstig artikel 9.21 Omgevingswet dat op de onroerende za(a)k(en) geen voorkeursrecht is
gevestigd

4. Huidige tekst:
verklaart dat het registergoed, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeente opgenomen in een aanwijzing ex artikel 10-23 van die wet

wordt vervangen door:
overeenkomstig artikel 9.21 Omgevingswet dat op de onroerende za(a)k(en) geen voorkeursrecht is gevestigd

Afwijkende teksten zelf aanpassen

Mocht jouw kantoor afwijkende teksten hanteren, dan vervangt de macro deze niet door de tekst van de Omgevingswet. In dat geval dien je de teksten zelf aan te passen. Waar doe je dat? De verklaringen staan bij de meeste kantoren in de mappen 'Algemeennotaris' en 'AlgemeenWaarnemer'. De bestanden beginnend met de bestandsnaam 'Equivalent' zijn de bestanden die gebruikt worden voor de stukken voor SYVAS.

VTV Kadaster bij onjuiste Omgevingswetverklaring

Het Kadaster stuurt notarissen een VTV als er een onjuiste Omgevingswetverklaring onder de akte staat. Bij ontvangst van een VTV is het ingediende stuk wel ingeschreven in de openbare registers, maar wordt gevraagd om een aanvullende voetverklaring. Het Kadaster heeft geconstateerd dat er vanaf 29 december na 14.59 uur notarissen zijn die niet de juiste Omgevingswetverklaring onder de akte plaatsen, bijvoorbeeld omdat er een combinatie is gemaakt van de twee Omgevingswetverklaringen. Daarom ontvangen zij van het Kadaster een VTV. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van NEXTassyst voorkomt je deze verzoeken.

omgevingswet