Negatieve rente: Bent u er klaar voor?

Het zal u niet zijn ontgaan dat de banken negatieve rente gaan heffen over de derdengelden. In beginsel alleen over de bedragen boven een bepaalde grens maar de verwachting is dat deze grens in de toekomst zal verdwijnen. De banken zullen deze beslissing niet lichtvaardig genomen hebben en de kans dat slechts voor een korte periode negatieve rente zal worden gerekend acht ik zeer klein.

Hoe kunt u de geheven rente doorbelasten aan uw cliënt? In dit artikel zet ik een drietal mogelijkheden voor u op een rij. Welke optie u kiest is aan u. Ongeacht welke optie u kiest is het verstandig om dit vooraf met uw accountant te bespreken voordat u deze implementeert.

De opties
Om de negatieve rente door te belasten aan uw cliënt zijn er drie opties:

1.Niets doen;
2.Rente precies berekenen in de notamodellen;
3.Forfaitair doorbelasten.

1. Niets doen
Deze optie is de eenvoudigste. U berekent de rente niet door aan uw cliënt en beschouwt deze als kosten. U zult de kosten wel vergoed willen zien, hiervoor kunt u het honorarium of een (belast) verschot verhogen.

2. Rente precies berekenen in de notamodellen
Wij hebben notasets ontwikkeld waarmee u de rente heel precies kunt berekenen en doorbelasten in de nota’s van afrekening:
U vult het betreffende bedrag in, het rentepercentage en de begin- en einddatum en het notamodel rekent het verschuldigde bedrag voor u uit.

Let erop dat u de rente aan de juiste partij doorbelast, voor passeren zal dat de koper zijn, na passeren – in de meeste gevallen – de verkoper.

Als alternatief kan de volgende berekening worden gebruikt (uitgaande van een rentepercentage van 0,5%):
(0,5%/365)*100.000=1,37.

Het resultaat van deze berekening geeft een door te berekenen rentebedrag van 1,37 per €100.000 per dag (excl. BTW).

Indien gewenst kunnen we de notasets bij u plaatsen en toevoegen aan de modellen. Neemt u daarvoor graag even contact op met mijzelf via jeanpaulrijnsburger@nextlegal.nl of met mijn collega André Meulenbroek via  andremeulenbroek@nextlegal.nl.

3. Forfaitair doorbelasten
We hebben een rekenmodel gemaakt waarmee u kunt bepalen hoeveel rente u verschuldigd zou zijn geweest in voorgaande jaren indien de rente tegen de huidige condities toen al zou zijn berekend. Het resultaat van die berekening kunt u delen door het aantal zaken waarbij derdengelden zijn verrekend. Hierdoor ontstaat een bedrag per dossier dat u als belast verschot opneemt op de nota.

Let er ook hierbij op dat het verschot in de juiste verhoudingen aan de juiste partijen wordt gefactureerd. Let erop dat u in de omschrijving van dit verschot niet het woord ‘Rente’ gebruikt. Het verschot zou bijvoorbeeld ‘Kosten geldverkeer’ genoemd kunnen worden. Met uw accountant kunt u dit definitief kortsluiten.

Belangrijke aandachtspunten
Spreek met de bank af dat de verschuldigde rente niet van uw derdengeldenrekeningen zal worden afgeschreven, maar van uw kantoorrekening. Naar alle waarschijnlijkheid zal de rente per kwartaal worden geïncasseerd en dit kan vervelende verrassingen opleveren. Deze verrassing is veel minder vervelend in uw liquiditeit dan in uw bewaring.

Houdt daarnaast in de gaten of u met de doorberekening van de rente (los van de gekozen methode) niet teveel uit de pas gaat lopen met de werkelijk berekende rente.

Voordat u een keuze maakt is het goed om met uw accountant te bespreken wat voor u de beste optie is.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben neemt u dan contact op met mijzelf of met mijn collega André Meulenbroek. Dit kan telefonisch: +31 88 20 34 320 of per e-mail: jeanpaulrijnsburger@nextlegal.nl of andremeulenbroek@nextlegal.nl.

Wij zijn er klaar voor!

Jean-Paul Rijnsburger