Blockchain – hype of blijvertje?

Er is inmiddels al onnoemelijk veel over geschreven: blockchain. Er zijn weinig technieken die zo gehypet zijn als blockchain. Zowel voor- als tegenstanders laten geen kans onbenut om hun mening te verkondigen. Maar in hoeverre zijn dit goed gefundeerde meningen? En wat houdt blockchain nu precies in?

Bij Devoon houden we de markt en (toekomstige) technologische ontwikkelingen goed in de gaten. Kunnen die ontwikkelingen een meerwaarde zijn voor het notariaat en kunnen wij NEXTassyst hiermee verrijken zodat u als notaris sneller en efficiënter kunt werken. Blockchain is een van die ontwikkelingen die mogelijk een rol gaan spelen.

Blockchain masterclass
Om hier zelf een goed gefundeerde mening over te kunnen vormen hebben wij Victor van der Hulst en Kim Schneider van Axveco gevraagd om ons alle ins en outs te vertellen over blockchain. Axveco is toonaangevend op het gebied van blockchain in Nederland. Zij helpen organisaties blockchain te begrijpen en te onderzoeken hoe blockchain hun bedrijf verder kan helpen.

In twee sessies hebben zij ons bij de hand genomen. Eerst hebben zij in een ochtend ons de basis en de principes van blockchain bijgebracht. Vervolgens hebben onze techneuten een sessie gevolgd waarbij dieper is ingegaan op de technische kant van blockchain en bijvoorbeeld het bouwen van een smart contract. De andere training ging dieper in op de commerciële kant van blockchain waarbij onder andere de (mogelijke) impact op business modellen en privacy uitdagingen ter sprake kwamen.

Praktijkvoorbeelden
De masterclass leverde ons een veel completer beeld op van hoe blockchaintechnologie nu precies werkt en wat de mogelijkheden zijn. Toch zijn er, op de Bitcoin na, tot nu toe nog weinig concrete toepassingen van blockchain bekend bij het grote publiek. En daarom blijft blockchain voor het grote publiek nog steeds ongrijpbaar en weinig concreet.

Een van de voorbeelden die in de masterclass werd genoemd is het initiatief van Albert Heijn om te laten zien waar de sinaasappelsap vandaan komt die in het flesje zit. Wie heeft die sinaasappels geplukt en hoe is het uiteindelijk in het flesje terechtgekomen? Met behulp van blockchain is deze keten inzichtelijk gemaakt. Zie ook deze video:

Een ander voorbeeld is Guts. Dit is een ticketsysteem wat gebruikmaakt van blockchaintechnologie. Met Guts proberen artiesten en evenementenorganisaties ervoor te zorgen dat er geen geld wordt verdiend door doorverkopers die woekerprijzen rekenen maar dat het geld ten goede komt aan de artiesten. Daarnaast willen zij eerlijke ticketprijzen voor alle fans. Video:

Uitdagingen
Het gebruik van blockchaintechnologie kent nog vele uitdagingen waarvan de vraag is of deze overwonnen kunnen worden. Zo staan sommige componenten van blockchaintechnologie op gespannen voet met privacywetgeving  (de AVG). Met name het recht om vergeten te worden is lastig in een blockchain.

Ook het stroomverbruik is op dit moment nog een issuepunt. Het valideren van transacties vergt op dit moment nog heel veel stroom. Daarnaast komt de snelheid van bijvoorbeeld het Bitcoin netwerk voor het verwerken van betalingen niet in de buurt van bijvoorbeeld de creditcard maatschappijen.

Oplossing voor een niet bestaand probleem?
Voor het inzichtelijk maken van productieketens e.d. kan blockchain wel een rol spelen. Ook Guts is een toepassing die baat heeft bij toepassing van blockchaintechnologie.

Op een paar voorbeelden na blijft het echter wat betreft succesvolle praktijkvoorbeelden angstvallig stil. Komt dit omdat blockchain nog in de kinderschoenen staat, vergelijkbaar met het internet halverwege de jaren 90? Of is blockchain daadwerkelijk niet de verlossende technologie zoals sommige mensen beweren?

Of blockchain een oplossing is zit hem vooral in de vraag of bestaande systemen goed functioneren. Bij de verkoop van tickets blijkt dat Guts daadwerkelijk een verbetering is, omdat het huidige/oude systeem niet goed werkt. Maar in andere branches zoals het notariaat werkt bijvoorbeeld het registreren van vastgoed bij het Kadaster prima. De vraag is dus of blockchain daarvoor een betere en/of goedkopere oplossing is.

De vraag die daarom regelmatig gesteld wordt is of blockchain wellicht de oplossing is voor een niet bestaand probleem?

Blockchain – hype of blijvertje?
Is blockchain een hype of zal het daadwerkelijk een blijvertje zijn? Voor sommige sectoren kan de toepassing van blockchaintechnologie daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Met name daar waar bestaande systemen er niet zijn of niet voldoende functioneren.

Blockchain zal een blijvertje zijn maar wellicht niet op zo’n grote schaal vertegenwoordigd zijn zoals sommige blockchainbelievers ons willen doen geloven. De tijd zal ons leren hoe groot die invloed daadwerkelijk wordt.

Wij zullen de ontwikkelingen altijd in de gaten blijven houden en als het meerwaarde voor het notariaat biedt zeker actie ondernemen. Wilt u met ons hierover van gedachten wisselen? Dat kan altijd. Onze (virtuele) deur staat altijd open en ook de koffie staat klaar.

Gertjan de Gans