FORTUNA 10.07!

Sinds begin mei is de nieuwste versie van FORTUNA beschikbaar: FORTUNA 10.07! In deze versie zijn verbeteringen doorgevoerd voor de performance en stabiliteit. Verder zijn diverse (fout)meldingen opgelost en nieuwe functionaliteiten ontwikkeld.

Het overzicht met alle veranderingen en verbeteringen kunt u terugvinden in de Releasenotes. Deze zijn per e-mail aan u verstrekt, mocht u deze niet ontvangen hebben, dan vernemen wij dit graag.

Een aantal functionaliteiten lichten wij hieronder toe:
•    Importeren bestanden
•    Vast bcc e-mailadres voor e-billing
•    Historie openen dossier
•    Persoonsgegevens AVG

Importeren bestanden
Met deze functie kunt u documenten als verrichting(en) op een dossier importeren. Deze vindt u onder Dossiers | Dossiers | Extra | Import.

FORTUNA importeert alle bestanden in de door u geselecteerde map, inclusief de bestanden in de aanwezige submappen. Deze krijgen allen het door u geselecteerde verrichtingstype. Als u binnen een map en/of submap bestanden heeft staan die u niet allemaal aan hetzelfde verrichtingstype wilt toewijzen, zult u deze vooraf naar een andere of nieuwe map moeten verplaatsen. Hiervandaan kunt u ze alsnog importeren met het gewenste verrichtingstype.

Tijdens de import kopieert FORTUNA de bestanden. De originele bestanden worden niet verwijderd.

Vast bcc e-mailadres voor e-billing
Vanaf FORTUNA 10.07 is het mogelijk om tijdens e-billing met een bcc e-mailadres te werken. Dit stelt u in door naar Systeem | FORTUNA | Parameters te gaan.

U kunt een bcc e-mailadres instellen door de parameter “EbillingBCC” vast te leggen, te activeren en als waarde het gewenste bcc e-mailadres in te vullen. Na het instellen van de parameter zullen alle e-billing e-mails tevens naar dit bcc e-mailadres worden gestuurd.

Historie openen dossier
In de mutatiehistorie kunt u de datum en het tijdstip terugvinden van gebruikers die het betreffende dossier hebben geopend. U gaat hiervoor naar Dossiers | Dossiers | Extra | Open mutatie.


Indien u de uitvoerend en verantwoordelijke advocaat niet wilt opnemen in de mutatiehistorie dan kunt u dat instellen door de parameter AVGDOSSLOG toe te voegen en te activeren.

Persoonsgegevens AVG
Personen kunnen aan u vragen welke gegevens u van hen heeft opgeslagen. In FORTUNA kunt u deze gegevens opvragen via | Relatiebeheer | Personen | Extra | AVG Persoongegevens. Hier genereert u een Excel overzicht met de opgeslagen gegevens van de betreffende persoon.

Het overzicht toont:
• Adres(sen)
• Legitimaties met documentnummer, afgiftedatum en geldigheidsduur
• Communicatiemiddelen
• Rechtspersonen waaraan de persoon is gekoppeld
• Dossiers waarin de relatie als partij voorkomt
• Signalering
• Openstaande facturen van deze persoon

Mochten er vragen zijn over deze update of over de nieuwe/verbeterde functionaliteiten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.