Is de Kruidvat notarisservice de doodsteek voor het imago van de notaris?

Niemand die in het notariaat werkt zal dit gemist hebben: afgelopen week startte het Kruidvat – in samenwerking met online platform Ligo – met een eigen notarisservice. Na de HEMA is het Kruidvat nu de tweede grote retailer die zich mengt tussen de aanbieders van (online) notarisdiensten.

Veel notarissen hebben publiekelijk hun mening geuit over de Kruidvat notarisservice. Veelal was deze negatief. Een begrijpelijke en logische reactie, maar het versterkt alleen maar het negatieve imago bij de consument dat de notaris een graaier is die zich afzet tegen prijsaanbieders. Maar hoe moet je dan reageren?

Wat is imago en hoe wordt deze bepaald?
Het imago van een product, persoon of organisatie is de beeldvorming die het bij de consument oproept. Hoe wordt een positief/negatief imago bepaald? Door 5 ingrediënten:

 

  • Zichtbaarheid
  • Authenticiteit
  • Onderscheidenheid
  • Transparantie
  • Consistentie


Imago is King
Van oudsher had de notaris een uitstekend imago. Hij was (veelal) iemand naar wie je opkeek. Als de notaris zei dat het A was, dan was het ook A. De tarieven lagen vast en hadden daarom weinig invloed op het imago.

Met het vrijgeven van de tarieven/de markt en de komst van het internet veranderde het imago van de notaris. Waar je vroeger als consument een encyclopedie moest raadplegen als je iets wilde weten, check je nu bijvoorbeeld Wikipedia of Youtube. Vroeger ging je direct naar de huisarts als je ergens last van had en vertelde hij of zij wat eraan mankeerde. Het eerste wat je nu doet als je ergens last van hebt is Googelen. Consumenten beschikken over veel meer informatie dan vroeger en zijn mede hierdoor een stuk mondiger en wijzer geworden.

Door het vrijgeven van de prijzen en de markt veranderde het speelveld. Dit begon met de intrede van De Goedkoopste Notaris. Al in 2007 (ver voor de HEMA notarisservice) begon Doe Het zelf Notaris al met een online notarisservice en vanaf 2013 durfde ook de grote retailers het aan om zich met notarisdiensten te gaan bemoeien.

Mede door deze veranderingen is het van oudsher sterke imago van de notaris afgebrokkeld. Consumenten geloven niet zomaar meer wat de notaris zegt. Daarnaast zijn veel consumenten ervan overtuigd dat de notaris niets anders doet dan standaardaktes verkopen voor heel veel geld. En voor een deel zijn het natuurlijk ook standaardaktes. Maar voor een groot deel ook niet, zeker niet op het gebied van familierecht. Maar dat imago heeft de notaris inmiddels wel.

Uitdaging
De notaris heeft als beroepsgroep een uitdaging op dit vlak. Zeker als het gaat om zichtbaarheid, onderscheidenheid en transparantie. Dit is nu al van belang, maar is essentieel als er een moment komt dat consumenten voor notarisdiensten niet meer per se naar de notaris hoeven, maar ook voor een andere aanbieder kunnen kiezen. Als je wacht tot het moment dat de consument niet meer verplicht naar de notaris hoeft, dan is het te laat.

Waardecreatie bij life events
De uitdaging is om als beroepsgroep te zorgen voor een betere zichtbaarheid, onderscheidenheid en transparantie. Om ervoor te zorgen dat het imago van notaris weer positief wordt. Dit zit in veel facetten, maar het afgeven op initiatieven zoals de Kruidvat notarisservice draagt niet bij aan een positieve beeldvorming bij consumenten. Natuurlijk is de Kruidvat notarisservice niet de doodsteek voor het imago van de notaris. Maar de beeldvorming – en de versterking daarvan door de negatieve reacties – draagt zeker niet bij aan het imago.

Het zou goed zijn om externen van buiten de beroepsgroep te laten vertellen wat het belang is van maatwerk. Zelf ben je niet geloofwaardig, zeker niet na het verliezen van een rechtszaak. De beroepsgroep moet werken aan de zichtbaarheid van hun maatschappelijke relevantie. Laat consumenten aan het woord die het effect van maatwerk hebben ondervonden.

De notaris heeft een prachtberoep en een grote toegevoegde waarde voor consumenten bij belangrijke momenten (life events) in hun leven. Deze toegevoegde waarde kunnen we alleen met elkaar zichtbaar maken. Van ‘documentopstellers’ naar waardecreatie bij life events.