2021 – Het jaar van de digitale notaris

Gertjan de Gans – Zoals elk jaar aan het begin van het jaar schrijf ik ook dit jaar weer een artikel over wat het komende jaar een focuspunt voor u zou kunnen zijn. Vorig jaar schreef ik over ‘De waan van de dag’ en het focussen op de lange termijn in plaats van de korte termijn. Toen niet wetende dat 2020 heel anders zou lopen dan dat we allemaal hadden verwacht. Het focuspunt uit dat artikel is ook het komend jaar – de komende jaren – nog zeer relevant.

Maar 2021 is ook het jaar van de definitieve doorbraak van de digitale notariële akte. Eind 2018/begin 20219 schreef ik in dit artikel al over het op afstand passeren van notariële akten. Maar onder leiding van Europa wordt de eerste Nederlandse digitale notariële akte in 2021 een feit. Vanaf 1 augustus 2021 is het namelijk mogelijk om online – volledig digitaal – een BV op te richten.

De digitale notaris
1 augustus 2021 verandert daardoor het beroep van notaris volledig. Vanaf dat moment moet u namelijk als notaris volledig digitaal kunnen werken. Vanaf de intake tot en met het versturen van de akteafschriften naar de cliënt. De digitale notaris is daarmee een feit.

Niet zo’n vaart lopen
In het begin zal het niet zo’n vaart lopen. Enerzijds omdat alleen de BV nog maar volledig online kan worden opgericht. Anderzijds omdat veel cliënten nog moeten wennen aan het idee van volledige digitale notariële dienstverlening. Dit zag je bijvoorbeeld in het begin ook bij internetbankieren. Het adopteren van een dergelijke vernieuwing heeft altijd tijd nodig. Nu echter bankiert praktisch iedereen online en is de acceptgiro zo goed als uitgestorven.

Alle notariële akten digitaal
Het volledig digitaal oprichten van een BV is de eerste stap in het – op termijn – volledig digitaal kunnen tekenen van alle notariële akten. In onze steeds digitaler wordende samenleving is het onvermijdelijk dat ook notariële dienstverlening volledig digitaal gaat plaatsvinden. De hele coronacrisis heeft de behoefte hieraan alleen maar versneld.

Eerst zal digitaal passeren een alternatief zijn voor het fysiek tekenen van een akte bij de notaris maar uiteindelijk – in de toekomst – zal dit volledig digitaal plaatsvinden. Digitaal passeren wordt daarmee de standaard.

Gevolgen
Maar wat betekent dit voor u als notaris? In het begin misschien niet veel. Heeft u er weinig ‘last van’ en blijft uw praktijk grotendeels hetzelfde. Zeker als uw focus op het familierecht ligt. Maar dit zal veranderen. Stukje bij beetje zullen de ‘digitale akten’ terrein winnen en zullen cliënten vragen, nee sterker nog, zullen cliënten eisen dat uw digitale dienstverlening op orde is.

U kunt ervoor kiezen om af te wachten en te reageren op het moment dat u echt wordt geconfronteerd met deze veranderingen. Maar wellicht bent u dan al te laat. U kunt er ook voor kiezen om proactief na te denken over deze (toekomstige) ontwikkelingen. Om ervoor te zorgen dat u hier klaar voor bent.

Software
Een essentiële component om ervoor te zorgen dat u als notaris en medewerkers klaar bent voor deze ontwikkeling is dat uw software u in staat stelt om de cliënt op een optimale manier digitaal te kunnen bedienen. Niet alleen het digitaal passeren van een akte, maar met name ook het opbouwen van een volledig digitaal dossier.

NEXTassyst
Bij NEXTlegal hebben we deze ontwikkeling voorzien en zijn we vorig jaar gestart met alle voorbereidingen om u als notaris hier optimaal bij te ondersteunen. Een belangrijke schakel hierin is het digitaal tekenen van stukken, waaronder straks de digitale notariële akte. Dit is nu al mogelijk met behulp van NEXTsign. Alle overige componenten worden op dit moment ontwikkeld zodat de kantoren die werken met NEXTassyst ruim van tevoren klaar zijn voor de komst van de digitale notaris.

Namens het hele team van NEXTlegal wens ik u alle goeds voor 2021. Wilt u verder praten over bovenstaande of kunnen wij u ergens anders mee van dienst zijn? Wij helpen u graag!

Gertjan de Gans